You are not logged in | Log in
Return to the list of seminars

Colloquium Of MIM

The aim of the colloquium is to present the current directions of research at the Faculty of MIM UW in the form of one-hour lectures addressed to a wide range of academic staff and students. The colloquium is held on selected Thursdays, on average once a month.
 

Decalogue for the lecturers of the colloquium


Organizers

Information

Thursdays, 2:30 p.m. , room: 2180

List of talks

 • April 4, 2024, 2:30 p.m.
  Bartosz Bieganowski (Instytut Matematyki Stosowanej i Mrchaniki)
  The lecture is cancelled -- Variational methods in partial differential equations
  The lecture is cancelled. Seeking solutions to differential equations as critical points of certain functionals is an important issue in the theory of partial differential equations. Variational methods provide powerful tools for analyzing and solving …

 • March 7, 2024, 2:30 p.m.
  Urszula Foryś (MIMUW)
  Mathematical oncology: my personal perspective
  Mathematical oncology is a term that began to gain popularity with the establishment of centers around the world in which scientists of various specialties, including mathematicians working on mathematical modeling of the studied processes and …

 • Jan. 18, 2024, 2:30 p.m.
  Anna Zdunik (Instytut Matematyki)
  Dynamical systems and some problems in complex analysis and geometry
  Holomorficzne układy dynamiczne są przedmiotem intensywnych badań od początku lat 80 ubiegłego wieku. Niesłabnąca popularność tej specyficznej gałęzi teorii układów dynamicznych jest (między innymi) motywowana związkiem z problemami geometrycznej teorii funkcji i geometrycznej teorii miary. …

 • Dec. 7, 2023, 2:30 p.m.
  Mikołaj Bojańczyk (Instytut Informatyki)
  Vector spaces of orbit-finite dimension
  Wśród niezliczonych zastosowań przestrzeni liniowych znajdziemy również i teorię automatów. Pomysł jest prosty – normalnie automat ma skończenie wiele stanów, ale za zbiór stanów można też przyjąć przestrzeń liniową skończonego wymiaru. Takie przestrzenie można przeszukiwać …

 • Nov. 16, 2023, 2:30 p.m.
  Stefan Jackowski (Instytut Matematyki)
  Classification of smooth manifolds via power series
  Opowiem fascynującą historię jak wyniki znane w czysto algebraicznej teorii szeregów potęgowych dwóch zmiennych, zwanych grupami formalnymi, posłużyły Danielowi Quillenowi (medal Fieldsa 1978) do podania zupełnie nowego dowodu twierdzenia René Thoma (medal Fieldsa 1958) o …

 • Oct. 5, 2023, 2:30 p.m.
  Błażej Miasojedow (Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki)
  Statistical Computational Methods
  Opowiem o podstawowych problemach obliczeniowych występujących w statystyce. Skupię się przede wszystkim na zadaniach pochodzących z podejścia bayesowskiego. Pokażę wyniki dotyczące algorytmów Monte Carlo dla aproksymacji rozkładu a posteriori metod optymalizacji korzystających ze stochastycznego gradientu. …

 • May 11, 2023, 2:30 p.m.
  Marek Cygan (Instytut Informatyki)
  How to train neural networks with limited supervision?
  Uczenie dużych sieci neuronowych z natury wymaga ogromnej ilości danych, co generuje koszty związane z etykietowaniem danych przez ludzi. Przedstawimy alternatywne metody uczenia sieci w warunkach ograniczonego nadzoru, gdzie ilość etykietowanych danych jest ograniczona. Ponadto …

 • April 20, 2023, 2:30 p.m.
  Witold Marciszewski (Instytut Matematyki)
  Banach spaces and set theory
  Opowiem o pewnych interakcjach pomiędzy teorią przestrzeni Banacha, topologią i teorią mnogości. Przedstawię przykłady naturalnych pytań dotyczących przestrzeni Banacha, których nie można rozstrzygnąć na gruncie standardowej teorii mnogości, tzn. mogących mieć pozytywną lub negatywną odpowiedź …

 • March 9, 2023, 2:30 p.m.
  Iwona Chlebicka (Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki)
  Approximation in the calculus of variations
  Typowe techniki pokazywania regularności przekształcenia minimalizującego funkcjonał wariacyjny opierają się na konstrukcji ciągu ładnych rozwiązań zagadnień pomocniczych, który jest wystarczająco dobrze zbieżny. Jeśli nie kontrolujemy wzrostu funkcjonału, z istnieniem takiego ciągu mogą być trudności. Aby …

 • Jan. 12, 2023, 2:30 p.m.
  Piotr Sankowski (Instytut Informatyki)
  Can algorithmics be useful in machine learning? Application of Banzhaf values to explain tree models
  Jednym z kluczowych zagadnień w sztucznej inteligencji jest uzupełnienie jej w metody wyjaśnialne, tzn. które nie tylko pokazują dobre decyzje, ale także podają powody ich podjęcia. W trakcie mojego wykładu wprowadzę to zagadnienie posiłkując się …

 • Dec. 8, 2022, 2:30 p.m.
  Sławomir Kolasiński (Instytut Matematyki)
  Ellipticity in geometric variational problems
  Słynny problem Plateau, sformułowany już w XVIII wieku, polega na wykazaniu istnienia dwuwymiarowej powierzchni, która minimalizuje pole wśród konkurentów mających tę samą krzywą brzegową. W ubiegłym wieku zaproponowano i rozwiązano wiele matematycznie rygorystycznych sformułowań tego …

 • Nov. 17, 2022, 2:30 p.m.
  Tomasz Piasecki (Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki)
  Maximal regularity in partial differential equations
  Teoria maksymalnej regularności to intensywnie rozwijana w ostatnich latach dziedzina teorii równań różniczkowych cząstkowych. Wykład rozpoczniemy wprowadzeniem podstawowych pojęć i prostymi przykładami w których struktura równania pozwala łatwo wywnioskować własność maksymalnej regularności. Następnie przedstawimy możliwości …

 • Oct. 20, 2022, 2:30 p.m.
  Magdalena Stobińska (Instytut Informatyki)
  Photonic quantum information processing
  Współczesna nauka, medycyna i technologie informacyjne wymagają efektywnego przetwarzania danych, jednak powszechnie stosowane algorytmy, np. Szybka Transformata Fouriera (FFT), będąca podstawą analizy i kompresji danych, pozostają nadal wąskim gardłem. Nadzieją na przezwyciężenie tego ograniczenia są …

 • April 7, 2022, 2:30 p.m.
  Joachim Jelisiejew (Instytut Matematyki)
  Deformations, torus actions and complexity of matrix multiplication
  Trzy zagadnienia: deformacje skończonych algebr, działania torusa (wraz z rozkładem ABB), oraz złożoność mnożenia macierzy są powiązane znacznie ściślej niż to wynika z samych nazw. Na wykładzie przybliżę te trzy tematy oraz ich związki. Nie …

 • March 10, 2022, 2:30 p.m.
  Jan Peszek (Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki)
  Heterogeneous gradient flows
  Opowiem o tym, jak wprowadzenie anizotropii (w postaci więzów) do transportu miary prowadzi do niejednorodnych potoków gradientowych -- przydatnych w opisie ewolucji niejednolitych substancji. Przedstawię też przegląd kilku zastosowań, począwszy od mieszanin płynów i gazów, …