Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Zapraszamy do śledzenia działalności Koła Pasjonatów Matematyki! Koło organizuje douczki dla studentów, wykłady popularno-matematyczne dla wszystkich entuzjastów i wykłady matematyczne dla koneserów.

Zapraszamy do wypełniania formularza zapisu na pierwszy Zjazd Absolwentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wśród laureatów konkursu, organizowanego przez Oddział Kraskowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, znalazł się nasz student Michał Sajkowski.

Wśród laureatów konkursu, organizowanego przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, znaleźli się także nasi studenci.

Wśród laureatów konkursu, organizowanego przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego, znaleźli się także nasi studenci.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

KALENDARIUM

Granty, stypendia, konkursy

2023-06-07

Oferujemy stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS 2018/31/B/ST6/03201, pt. "Grupowe Miary Centralności: Aksjomaty, Algorytmy i Aplikacje"

O projekcie: Projekt "Grupowe Miary Centralności: Aksjomaty, Algorytmy i Aplikacje" leży na styku teorii gier, analizy sieci oraz algorytmiki.

2023-06-05

W ramach grantu NCN OPUS-ST "Geometria i operatory różniczkowe na rozmaitościach algebraicznych", nr rej. 2021/41/B/ST1/03741, ogłaszam konkurs na stanowisko doktorant–stypendysta ze stypendium 4500 PLN miesięcznie, wypłacane przez 24 miesiące. Warunkiem otrzymywania stypendium jest pozostawanie doktorantem przez cały czas pobierania stypendium.

Wymagania:

2023-05-31
Stypendia w grancie SONATA BIS "Strukturalne i algorytmiczne własności dziedzicznych klas grafów"
 
stanowiska: stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 
W projekcie dostępnych jest do 2 stanowisk, z których każde oferuje:
1. Stypendium miesięczne wysokości do 5000 PLN przez okres do 48 miesięcy
2023-05-31
Stypendium doktoranckie (ew. magisterskie) w grancie NCN SONATA BIS - algorytmy tekstowe

Projekt: “Poszukiwanie optymalności w wariantach problemu indeksowania tekstu i zagadnieniach pokrewnych” kierowany przez dr. hab. Jakuba Radoszewskiego

Nazwa stanowiska: stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

W projekcie dostępne jest jedno stanowisko, które oferuje:

Ogłoszenia

2023-05-26

Informacja dotycząca publikacji naukowych powstalych w ramach realizacji projektów Polskie Powroty Nardodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

2022-09-01

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza grupy zainteresowanych licealistów na popołudniowe spotkania z matematyką pozaszkolną.

więcej