Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Wydział

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego jako samodzielna jednostka UW istnieje od 1969 roku. Liczne zewnętrzne oceny naszego działania - w tym wyróżniające oceny programowe i instytucjonalne PKA,  kategoria naukowa A+, oraz granty i nagrody krajowe i międzynarodowe, zdobywane przez pracowników i doktorantów MIM - potwierdzają, że potrafimy łączyć kształcenie o wysokiej jakości z prowadzeniem badań naukowych w ścisłym kontakcie z nauką światową. Za część swojej misji uważamy też kształtowanie kultury matematycznej i informatycznej poprzez działalność popularyzatorską, oraz współpracę z podmiotami naukowymi i społeczno-gospodarczymi z kraju i zagranicy.

Najważniejszym zasobem Wydziału są ludzie (ponad 200 pracowników, około 100 doktorantów i 1300 studentów), którzy go tworzą.

Władze

Dziekan

prof. dr hab. Paweł Strzelecki
telefon: 55-44-214
pokój: 2140

Prodziekan ds. finansowych

telefon: 55-44-115
pokój: 1150

Prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Anna Gambin
telefon: 55-44-212
pokój: 2120

Prodziekan ds. studenckich

telefon: 55-44-516
pokój: 2210

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa