Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Funkcjonowanie strony

Za stronę odpowiadają

Ogłoszenia

Informacje dotyczące treści ogłoszenia (najlepiej w języku polskim i angielskim) należy przesłać od webmastera . Prosimy również o przeesyłanie grafiki związanej z ogłoszeniem o proporcjach 16:9.

Seminaria

Informacje dotyczące nadchodzących spotkań seminariów badawczych należy przesyłać do webmastera . Podobnie, pozostałe informacje (godzina seminarium, nazwa seminarium, strona domowa seminarium, dodawanie nowego seminarium etc.) są uzupełniane bezpośrednio przez webmastera , ale takie uwagi powinien zgłaszać prowadzący seminarium.

Sale, plany zajęć

Wszelkie informacje związane z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi znajdą Państwo w osobnym serwisie USOSweb .

Strona wydziałowa pobiera wiele informacji bezpośrednio z USOSweba, natomiast ani redaktor, ani webmaster strony wydziałowej nie odpowiadają za informacje zawarte w USOSwebie oraz jego działanie.

W dziale Plany znajduje się kalendarz bieżącego semestru, można tam również znaleźć terminarz posiedzeń Rady Wydziału i inne plany oraz terminy.

Formularze i dokumenty

Za aktualność większości informacji na stronie formularze i dokumenty odpowiada SOB , który w razie nieprawidłowości zgłasza je do redaktora. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać z SOB-em.

Popularyzacja

W dziale popularyzacja zbierane są informacje dotyczące działności popularnonaukowej naszych studentów, doktorantów oraz pracowników. Warto się taka działanością chwalić, informacje należy przesyłać do redaktora .

Galeria

Zdjęcia z Wydziałowych wydarzeń albo wydarzeń pozawydziałowych  są wyświetlane w galerii (jeżeli brali w nich udział nasi pracownicy, doktoranci).

Nowe zdjęcia z takich wydarzeń należy podsyłać do redaktora wraz z krótkim opisem w języku polskim i angielskim.

Ekrany przy wejściu na Wydział

Chcąć wyświetlić materiały na ekranie przy wejściu, należy gotowy materiał ptrzesłać na adres dragon@mimuw.edu.pl , w DW: operatorzy@mimuw.edu.pl

  1. Grafika powinna być przygotowana w następujący sposób:
    • rozdzielczość 3x FullHD, tj, 1920x3240;
    • następnie grafikę należy przeskalować do FullHD, tj, 1920x1080. Obraz będzie wyglądał na spłaszczony (patrz poniżej), ale ostatecznie ekrany rozciągną go tak, aby wyglądał sensownie.
  2. Możliwe formaty: png, jpg, tiff.
  3. Materiał powinien zostać wysłany przynajmniej dwa dni robocze przed planowanym wyświetlaniem.
  4. O akceptacji, bądź uwagach do materiału zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.
Sposób wyświetlania grafiki na ekranie w holu