Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Popularyzacja — dla studentów i matematyków

Seminarium Popularyzacja matematyki

Celem seminarium jest odkrywanie tematów, za pomocą których można zafascynować matematyką. Może to być teoria, twierdzenie, przykład albo inny urokliwy drobiazg matematyczny.

Prowadzący mają spory zapas własnych koncepcji, ale są gotowi docenić każdy fajny pomysł pochodzący od osób skłonnych przyłączyć się do naszego seminarium. Liczymy na to, że na koniec roku każdy z nas będzie dysponował znacznie bogatszym niż dziś zasobem odpowiedzi na pytanie: dlaczego matematyka jest ładna i ciekawa?

Prowadzą: Joanna Jaszuńska i Przemysław Kiciak.

Więcej

Czasopismo Delta

Okładka czasopisma "Delta" ze stycznia 2024 roku

Matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez UW przy współpracy towarzystw naukowych. Ukazuje się od roku 1974 (z krótką przerwą).

Deltę można zakupić np. w redakcji (Wydział MIM, pok. 4020), Empiku, kiosku Ruchu.

Więcej

Szkoły Matematyki Poglądowej

Plakat "Szkoły matematyki poglądowej"

Szkoły Matematyki Poglądowej to ogólnopolskie konferencje, których celem jest propagowanie matematyki i kultury matematycznej. Szkoły są otwarte dla wszystkich, którzy są z matematyką związani, niezależnie od tego, czy jej uczą, uprawiają ją, piszą o niej, czy tylko się nią pasjonują. Szczególnie mile widziani są młodzi matematycy, którzy uczą, bądź chcą uczyć, w szkołach wyższych.

Więcej

Czasopismo Matematyka Poglądowa

Okładka czasopisma "Matematyka Poglądowa"

Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie (MSN) to czasopismo związane ze Szkołami Matematyki Poglądowej. Większość artykułów, które się w nim ukazują, to spisane wersje Szkolnych odczytów.

Obecnie czasopismo zmieniło nazwę na Matematyka Poglądowa i jest wydawane raz do roku przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Więcej

Wykład im. Wacława Sierpińskiego

Medal honorujący wygłaszajacych "Wykład Sierpińskiego"

Medalem Sierpińskiego honorowani są związani z Polską matematycy o wybitnych osiągnięciach naukowych. Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznają go od 1974 roku. W dniu otrzymania medalu laureaci wygłaszają na UW wykład zwany Wykładem im. Wacława Sierpińskiego.

Więcej

Kolokwium Wydziałowe

Celem kolokwium jest prezentowanie szerokiej społeczności wydziałowej (ale nie tylko) różnych dyscyplin uprawianych w naszych murach. Zaproszeni prelegenci (pracownicy MIM UW) na kolokwium opowiadają o swojej działalności naukowej inaczej niż na seminarium zakładowym (przystępniej ;). Kolokwium odbywa się raz w miesiącu.

Więcej

Matematyka Stosowana

Rysunek przedstawiający funkcję dwuch zmiennych

Portal z materiałami do przedmiotów fakultatywnych na specjalności "zastosowania matematyki". Modelowanie matematyczne, bazy danych, mikroekonomia, programowanie C++, analiza stochastyczna i wiele, wiele innych atrakcyjnych materiałów.

Więcej