Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Rada Naukowa Dyscyplin Matematyka i Informatyka

Przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz

Kontakt

Przewody doktorskie (otwarte przed 30.04.2019 r.)

telefon: 55-44-001
pokój: 2260

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego (wszczęte po 30.04.2019 r.)

Agnieszka Augustyniak
Biuro Rad Naukowych
pok.3049 (Wydział Geologii UW, IIIp.)
e-mail: rnd.matinf@uw.edu.pl
tel. 22 55 22 152

Terminy posiedzeń Rady

Semestr zimowy 2023/2024

  • 26 października 2023 r., godz. 14.30 - zdalnie
  • 30 listopada 2023 r., godz. 14.30 - zdalnie
  • 21 grudnia 2023 r., godz. 14.30 - zdalnie
  • 25 stycznia 2024 r., godz. 14.30 - zdalnie

Semestr letni 2023/2024

  • 29 lutego 2024 r., godz. 14.30 - zdalnie
  • 21 marca 2024 r., godz. 14.30 - zdalnie
  • 25 kwietnia 2024, godz. 14.30 - zdalnie
  • 23 maja 2024 r., godz. 14.30 - zdalnie
  • 27 czerwca 2024 r., godz. 14.30 - zdalnie
  • 26 września 2024 r., godz. 14.30 - zdalnie

Materiały

Od roku akademickiego 2023/2024 materiały dla członków Rady są dostępne po zalogowaniu w serwisie uniwersyteckim.

Członkowie Rady