Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Studia licencjackie i magisterskie

Prodziekan, kierownicy i opiekunowie studiów

Prodziekan ds. studenckich

telefon: 55-44-516
pokój: 2210

Kierownik studiów – matematyka i informatyka

dr Marcin Engel, prof. UW
telefon: 55-44-435
pokój: 4350

Kierownik studiów – bioinformatyka

dr hab. Norbert Dojer
telefon: 55-44-577
pokój: 5770

Kierownik studiów – Machine Learning

dr hab. Aleksy Schubert, prof. UW
telefon: 55-44-575
pokój: 5750

Opiekun I roku - matematyka

telefon: 55-44-521
pokój: 4530
telefon: 55-44-425
pokój: 4250

Opiekun I roku - informatyka i bioinformatyka

telefon: 55-44-581
pokój: 5830

Opiekun III roku matematyki / koordynator proseminariów

dr hab. Marek Bodnar, prof. UW
telefon: 55-44-567
pokój: 5670

Opiekun etapu magisterskiego - matematyka

dr hab. Jerzy Matczuk, prof. UW
telefon: 55-44-534
pokój: 5340

Opiekun etapu magisterskiego - informatyka

telefon: 55-44-571
pokój: 5710

Sekcja studencka

pokój 2170

zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00, a w środy do godz.17.00 (z wyjątkiem ferii i wakacji).

prosimy przede wszystkim o kontakt mailowy: sstud@mimuw.edu.pl

W mailach dotyczących spraw studenckich prosimy o podawanie w temacie kodu kierunku np. INF, MAT, BIOINF, MSEM, MISMaP.

Organizacja pracy Sekcji Studenckiej

Ogłoszenia

ogłoszenia na FB