Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Andrzej Jackowski – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Obrazek — Andrzej Jackowski – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 19 września 2024 o godzinie 15:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala RW).

Tytuł rozprawy

Adapting Distributed Storage with Deduplication to Cloud Use Cases (Dostosowanie rozproszonych systemów z deduplikacją do chmur obliczeniowych)

Promotor

  • dr hab. Konrad Iwanicki, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy

  • dr Cezary Dubnicki (9LivesData)

Recenzenci

  • dr Philip Shilane (Dell Technologies)
  • prof. dr hab. Tomasz Jurdziński (Uniwersytet Wrocławski))
  • dr Arif Merchant (Research Scientist, Google)

Dyscyplina naukowa

informatyka

Język obrony

Język angielski

Dokumenty

2024-07-02