Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Matematyczne owady
Kalendarium

Aktualności

Rekrutacja do projektu „MIM FORCE 5”
2024-06-13

Rekrutacja do projektu „MIM FORCE 5”

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „MIM FORCE 5” w ramach ministerialnego konkursu: „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. Projekt „MIM FORCE 5” zakłada sfinansowanie członkom drużyny MIM UW przejazdu na zawody, opłaty za uczestnictwo, noclegu jeśli nie jest w opłacie, diety dojazdowej oraz diet pobytowych w zależności od stopnia zapewnienia wyżywienia przez organizatorów zawodów.

Więcej
Stypendium w grancie NCN SONATA BIS "Motywacje: Podejście multidyscyplinarne"
2024-06-06

Stypendium w grancie NCN SONATA BIS "Motywacje: Podejście multidyscyplinarne"

Oferujemy jedno stypendium naukowe w projekcie "Motywacje: Podejście multidyscyplinarne" (NCN SONATA BIS).

Stypendysta będzie prowadził badania nad najnowszymi tematami w dziedzinie teorii mechanizmów, sieci społecznościowych i teorii gier. Tematem projektu są mechanizmy dla strategicznych agentów posiadających prywatne informacje oraz architektury połączeń między agentami umożliwiające wykorzystanie indywidualnych motywacji do osiągania wyników pożądanych globalnie

Kierownikiem projektu jest Marcin Dziubiński.

Więcej
Maja Szlenk – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
2024-06-04

Maja Szlenk – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dnia 20 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym.

Tytuł rozprawy: Applications of Various Compactness Methods in the Context of Compressible Fluid Mechanics
Promotorzy: prof. dr hab. Piotr Mucha (Uniwersytet Warszawski),dr hab. Ewelina Zatorska (University of Warwick)

Zainteresowani udziałem w publicznej dyskusji nad w/w rozprawą doktorską proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez przesłanie maila na adres: rnd.matinf@uw.edu.pl najpóźniej do dn. 19 czerwca 2024 roku. Osoby te otrzymają zwrotny link do wirtualnego pokoju, gdzie odbędzie się publiczna obrona w/w rozprawy.

Więcej
Senbai Kang – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
2024-05-10

Senbai Kang – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 20 czerwca 2024 o godzinie 14:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala RW).

Tytuł rozprawy: Probabilistic Graphical Models For Inferring Tumor Phylogeny and Genomic Variants From Single Cell DNA Sequencing Data (Probabilistyczne modele graficzne do wnioskowania o filogenezie nowotworów i wariantach genomowych z danych sekwencjonowania DNA pojedynczych komórek)
Promotor: dr hab. Ewa Szczurek, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Więcej
Stypendia dla doktoranta i magistranta: Algorytmy tekstowe
2024-04-29

Stypendia dla doktoranta i magistranta: Algorytmy tekstowe

Oferujemy stypendia dla doktoranta i magistranta w projekcie  „Poszukiwanie optymalności w wariantach problemu indeksowania tekstu i zagadnieniach pokrewnych” kierowanym przez Jakuba Radoszewskiego.

Stypendyści będą brali udział w badaniach nad najnowszymi tematami w informatyce teoretycznej, w dziedzinie algorytmów i struktur danych dotyczących tekstów. Stypendysta będzie mógł prezentować wyniki swoich badań na międzynarodowych konferencjach poświęconych informatyce teoretycznej i będzie brał udział w międzynarodowych warsztatach i spotkaniach badawczych poświęconych algorytmom dyskretnym, w szczególności algorytmom tekstowym.

Więcej
Stypendia dla studentów -  Algebry von Neumanna
2024-04-22

Stypendia dla studentów - Algebry von Neumanna

Projekt NCN "Faktory von Neumanna ze zwartych grup kwantowych".

Oferujemy dwa sześciomiesięczne stypendia (2000 zł miesięcznie) dla studentów zainteresowanych tematyką algebr von Neumanna i innych algebr operatorów związanych z teorią zwartych grup kwantowych.

Stypendyści będą zdobywać wiedzę z teorii algebr von Neumanna i zwartych grup kwantowych oraz uczestniczyć w pracach badawczych w ramach projektu. Kierownik projektu: Piotr Sołtan, Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki UW piotr.soltan@fuw.edu.pl

Więcej
Zajęcia dla grup szkolnych
2024-02-29

Zajęcia dla grup szkolnych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza grupy zainteresowanych licealistów na popołudniowe spotkania z matematyką pozaszkolną.

Więcej