Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Matematyczne owady
Kalendarium

Aktualności

Stypendium naukowe dla studenta w projekcie naukowym Video generation using deep learning (grant NCN SONATA).
2024-05-20

Stypendium naukowe dla studenta w projekcie naukowym Video generation using deep learning (grant NCN SONATA).

Poszukujemy studenta zainteresowanego prowadzeniem badań naukowych w temacie generowania wideo przy użyciu sieci neuronowych. Więcej informacji: https://mimuw.edu.pl/~bilinski/video_generation3/.

Więcej
Stypendium doktoranckie w projekcie "Eliptyczne geometryczne zagadnienia wariacyjne"
2024-05-15

Stypendium doktoranckie w projekcie "Eliptyczne geometryczne zagadnienia wariacyjne"

Oferujemy stypendium doktoranckie w projekcie  "Eliptyczne geometryczne zagadnienia wariacyjne"  kierowanym przez dr hab. Sławomira Kolasińskiego.

Więcej
Stypendium naukowe dla studentów w projekcie NCN OPUS p.t.:”Matematyka Płynów” Nr.:2022/45/B/ST1/03432.
2024-05-14

Stypendium naukowe dla studentów w projekcie NCN OPUS p.t.:”Matematyka Płynów” Nr.:2022/45/B/ST1/03432.

Poszukujemy studentów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w matematycznej teorii mechaniki płynów. W szczególności pisaniem pracy magisterskiej w tym kierunku.

Więcej
Senbai Kang – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
2024-05-10

Senbai Kang – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 20 czerwca 2024 o godzinie 14:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala RW).

Tytuł rozprawy: Probabilistic Graphical Models For Inferring Tumor Phylogeny and Genomic Variants From Single Cell DNA Sequencing Data (Probabilistyczne modele graficzne do wnioskowania o filogenezie nowotworów i wariantach genomowych z danych sekwencjonowania DNA pojedynczych komórek)
Promotor: dr hab. Ewa Szczurek, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Więcej
Jakub Świątkowski – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
2024-05-10

Jakub Świątkowski – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 12 czerwca 2024 o godzinie 14:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 5440.

Tytuł rozprawy: Variational Inference Applications in Deep Learning (Zastosowanie wnioskowania wariacyjnego w głębokich sieciach neuronowych)
Promotor: dr hab. Marek Cygan, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Więcej
Grzegorz Pierczyński – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
2024-05-10

Grzegorz Pierczyński – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 6 czerwca 2024 o godzinie 12:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala RW).

Tytuł rozprawy: Proportional Participatory Budgeting (Proporcjonalny Budżet Partycypacyjny)
Promotor: dr hab. Piotr Skowron (Uniwersytet Warszawski)

Więcej
Stypendia dla doktoranta i magistranta: Algorytmy tekstowe
2024-04-29

Stypendia dla doktoranta i magistranta: Algorytmy tekstowe

Oferujemy stypendia dla doktoranta i magistranta w projekcie  „Poszukiwanie optymalności w wariantach problemu indeksowania tekstu i zagadnieniach pokrewnych” kierowanym przez Jakuba Radoszewskiego.

Stypendyści będą brali udział w badaniach nad najnowszymi tematami w informatyce teoretycznej, w dziedzinie algorytmów i struktur danych dotyczących tekstów. Stypendysta będzie mógł prezentować wyniki swoich badań na międzynarodowych konferencjach poświęconych informatyce teoretycznej i będzie brał udział w międzynarodowych warsztatach i spotkaniach badawczych poświęconych algorytmom dyskretnym, w szczególności algorytmom tekstowym.

Więcej
Stypendia dla studentów -  Algebry von Neumanna
2024-04-22

Stypendia dla studentów - Algebry von Neumanna

Projekt NCN "Faktory von Neumanna ze zwartych grup kwantowych".

Oferujemy dwa sześciomiesięczne stypendia (2000 zł miesięcznie) dla studentów zainteresowanych tematyką algebr von Neumanna i innych algebr operatorów związanych z teorią zwartych grup kwantowych.

Stypendyści będą zdobywać wiedzę z teorii algebr von Neumanna i zwartych grup kwantowych oraz uczestniczyć w pracach badawczych w ramach projektu. Kierownik projektu: Piotr Sołtan, Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki UW piotr.soltan@fuw.edu.pl

Więcej
Zajęcia dla grup szkolnych
2024-02-29

Zajęcia dla grup szkolnych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza grupy zainteresowanych licealistów na popołudniowe spotkania z matematyką pozaszkolną.

Więcej