Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Doktoraty

Problem liczby skoków w zbiorach częściowo uporządkowanych. Kombinatoryczne algorytmy aproksymacyjne, przeszukiwanie wyczerpujące i złożoność obliczeniowa

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-11-27
Data obrony: 2014-11-20 17:00
Promotor: prof. dr hab. Maciej Sysło (UMK)
Recenzenci: dr hab. Marcin Mucha (WMIM UW); dr hab. Jarosław Byrka (UWroc.)

Półgrupa klas sprzężoności ideałów lewostronnych algebry łącznej

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2014-11-27
Data obrony: 2014-11-20 13:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Jan Okniński (WMIM UW)
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Krempa; prof. dr hab. Daniel Simson (UMK

Query optimization in hybrid CPU/GPU environment for time series databases

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-11-27
Data obrony: 2014-10-29 13:00
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Stencel (UW); promotor pomocniczy dr Krzysztof Kaczmarski (WMiNI PW)
Recenzenci: prof. Gunter Saake (Uniwersytet w Magdeburgu); dr hab. Witold Rudnicki (ICM UW)

Shapley value for games with externalities and games on graphs

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-10-23
Data obrony: 2014-10-16 18:00
Promotor: Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szałas; Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michalak
Recenzenci: prof. Krzysztof Apt (Uniwersytet Amsterdamski); dr hab. inż. Piotr Faliszewski (AGH)

Computational methods for large-scale data in medical diagnostics

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-10-23
Data obrony: 2014-09-29 16:15
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Anna Gambin, prof. UW; dr hab. Paweł Stankiewicz (Baylor College of Medicine, USA)
Recenzenci: dr hab. Izabela Makałowska (UAM); prof. dr hab. Marek Kimmel (Politechnika Śląska)

DG categories and derived categories of coherent sheaves

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2014-10-23
Data obrony: 2014-09-29 14:00
Promotor: Promotor: prof. dr hab. Adrian Langer; Kopromotor: prof. Alexey Bondal
Recenzenci: dr hab. Andrzej Weber (UW); prof. Alexander Kuznetsov (Rosyjska Akademia Nauk)

Algebraic methods in the theory of infinite trees (Metody algebraiczne w teorii języków drzew nieskończonych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-09-25
Data obrony: 2014-06-30 18:00
Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Damian Niwiński (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Lidia Tendera (Uniwersytet Opolski)

Non-malleable Randomness Extractors (Niekowalne ekstraktory losowości)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-06-12
Data obrony: 2014-06-10 14:30
Promotor: dr hab. Jacek Pomykała
Recenzenci: prof. dr hab. Daniel Simson; dr hab. Mieczysław Kula

Bounds on sums of random vectors

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2014-06-12
Data obrony: 2014-05-16 13:00
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, promotor pomocniczy dr hab. Adam Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Mankiewicz (IM PAN); prof. dr hab. Zbigniew Palmowski (UWroc.)

Additive problems in abelian groups

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2014-05-15
Data obrony: 2014-05-08 16:15
Promotor: dr hab. Tomasz Schoen (UAM Poznań)
Recenzenci: dr hab. Mariusz Skałba (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Andrzej Schinzel (IM PAN)

Liczby Ramseya z cyklem C4

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-04-10
Data obrony: 2014-03-27 15:15
Promotor: dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG
Recenzenci: dr hab. Mirosław Kowaluk (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Andrzej Ruciński (UAM)

Equivalence of infinite-state systems with silent steps

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-03-13
Data obrony: 2014-03-06 17:00
Promotor: dr hab. Sławomir Lasota
Recenzenci: dr hab. Aleksy Schubert (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Wojciech Penczek (IPI PAN)

Algorithms for Similarity Relation Learning from High Dimensional Data

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-03-13
Data obrony: 2014-02-17 15:15
Promotor: dr hab. Hung Son Nguyen
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szałas (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Henryk Rybiński (Politechnika Warszawska)

Access structures and elliptic curve cryptosystems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2013-12-19
Data obrony: 2013-12-16 13:00
Promotor: dr hab. Jacek Pomykała
Recenzenci: dr hab. Stefan Dziembowski; prof. dr hab. Zbigniew Jelonek

Algorytmy poprawy czytelności formalnych rozumowań zapisanych w systemie naturalnej dedukcji

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-11-28
Data obrony: 2013-11-28 11:15
Promotor: dr hab. Aleksy Schubert
Recenzenci: dr hab. Anh Linh Nguyen, prof. UW; dr hab. Tomasz Połacik (Uniwersytet Śląski)

Structured population models in metric spaces

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2013-11-28
Data obrony: 2013-11-18 13:10
Opis: wyróżnienie
Promotor: dr hab. Piotr Gwiazda, prof. UW; prof. Anna Marciniak-Czochra
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Wrzosek; prof. dr hab. Adam Bobrowski

Source Code Analysis Techniques in Property Verification of Real Java Code

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-11-28
Data obrony: 2013-11-14 11:15
Promotor: dr hab. Aleksy Schubert
Recenzenci: prof. Andrzej Tarlecki; dr hab. Piotr Kosiuczenko (Wojskowa Akademia Techniczna)

Towards the Semantic Text Retrieval for Indonesian

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-11-28
Data obrony: 2013-11-07 11:30
Promotor: dr hab. Hung Son Nguyen, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Skowron; prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Constructing algebraic varieties via finite group actions

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2013-11-28
Data obrony: 2013-10-25 16:15
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. J. Wiśniewski
Recenzenci: dr hab. Mariusz Koras; prof. Klaus Altmann

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-10-24
Data obrony: 2013-10-17 16:15
Promotor: prof. dr hab. Maciej Sysło
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Rytter; prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz

Uniform Weak Tractability of Multivariate Problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2013-09-26
Data obrony: 2013-09-20 16:00
Opis: wyróżnienie
Promotor: dr hab. Leszek Plaskota
Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Woźniakowski; prof. dr hab. Bolesław Kacewicz (AGH, Kraków)

Fundamental problems to equations of compressible chemically reacting flows

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2013-09-26
Data obrony: 2013-09-20 14:00
Opis: wyróżnienie
Promotor: prof. dr hab. Piotr Mucha oraz dr hab. Milan Pokorny
Recenzenci: dr hab. Piotr Gwiazda; prof. Eduard Feireisl

Security against space-restricted physical attacks

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-06-13
Data obrony: 2013-06-12 14:00
Promotor: dr hab. Stefan Dziembowski
Recenzenci: prof. Damian Niwiński; prof. Jerzy Jaworski (UAM Poznań)

Flexible Two-Source Extractors and their Applications

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-06-13
Data obrony: 2013-06-06 17:00
Promotor: dr hab. Stefan Dziembowski
Recenzenci: prof. Stanisław Kwapień; prof. Mirosław Kutyłowski (Politechnika Wrocławska)

Bayesian Networks in Adaptation and Optimization of Behavioral Patterns

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-05-23
Data obrony: 2013-05-20 14:00
Promotor: dr hab. Jacek Miękisz
Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Wierzchoń (U. Gdański); prof. Timo Koski (Kungliga Tekniska Hogskolan)

Arabic Morphosyntactic Raw Text Part of Speech Tagging System

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-05-23
Data obrony: 2013-05-10 13:00
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
Recenzenci: prof. Eric Atwell (University of Leeds); prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (UAM)

Abstract Analysis of Numerical and Container Variables

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-05-23
Data obrony: 2013-05-09 14:00
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Recenzenci: dr hab. Bartosz Klin (UW); prof. dr hab. Włodzimierz Drabent (IPI PAN)

Scale-freeness and small-world phenomenon in information – flow graphs of geometrical neural networks

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-04-25
Data obrony: 2013-04-18 18:00
Promotor: dr hab. Piotr Bała, prof. UMK; Promotor pomocniczy: dr Filip Piękniewski (UMK)
Recenzenci: dr hab. Piotr Suffczyński; prof. dr hab. Leszek Rutkowski (Pol. Częstochowska)

Partially-commutative context-free graphs

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-03-21
Data obrony: 2013-03-14 15:15
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Sławomir Lasota, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Mikołaj Bajańczyk, prof. UW; prof. Petr Jančar (Technical University of Ostrava)

An update propagator for joint scalable storage

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2013-01-24
Data obrony: 2013-01-17 15:00
Promotor: dr hab. Krzysztof Stencel, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Dominik Ślęzak (UW); prof. dr hab. Henryk Rybiński (Politechnika Warszawska)

An application of Orlicz spaces in partial differential equations

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2013-01-24
Data obrony: 2013-01-07 15:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Piotr Gwiazda, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Mucha (UW); dr hab. Krzysztof Chełmiński (PW)

Wybrane aspekty wyceny i zabezpieczenia wypłat w modelach rynku z czasem dyskretnym

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2012-12-20
Data obrony: 2012-12-20 11:00
Promotor: prof. dr hab. Jacek Jakubowski
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Palczewski (UW); prof. dr hab. Łukasz Stettner (IM PAN)

Modelling networks of biochemical reactions

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-11-29
Data obrony: 2012-11-22 17:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Anna Gambin, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lesyng (UW); prof. dr hab. Jacek Błażewicz (Politechnika Poznańska)

Impact of Data Organization on Distributed Storage System

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-11-29
Data obrony: 2012-11-22 15:15
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Diks; dr Cezary Dubnicki
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Stencel (UW); prof. dr hab. Krzysztof Zieliński (AGH)

Modeling Go Game as a Large Decomposable Decision Process

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-11-29
Data obrony: 2012-11-15 15:15
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Diks
Recenzenci: dr hab. Sławomir Lasota (UW); prof. dr hab. Franciszek Seredyński (UKSW)

Modelowanie rozproszonych systemów typu deskop grid

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-11-29
Data obrony: 2012-11-08 15:15
Promotor: dr hab. Piotr Bała, prof. UMK
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel (AGH); dr hab. Dominik Ślęzak (UW)

Theory and practice of computing maximum matchings in graphs

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-09-27
Data obrony: 2012-06-25 15:00
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Diks
Recenzenci: dr hab. Mirosław Kowaluk (UW); prof. dr hab. Zbigniew Palka (UAM)

Algorithmic and Combinatorial Problems Related to Enumeration of Repetitions in Words

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-06-14
Data obrony: 2012-06-13 18:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rytter
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Diks (UW); prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (UJ)

On some communicational properties of quantum states

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-06-14
Data obrony: 2012-06-06 16:00
Promotor: dr hab. Michał Horodecki, prof. UG
Recenzenci: dr hab. Konrad Banaszek (UW); prof. dr Renato Renner (ETH Zurich)

A Formalization of the Naive Type Theory

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-06-14
Data obrony: 2012-05-31 16:00
Promotor: prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
Recenzenci: prof. Zhaohui Luo (University of London); dr hab. Aleksy Schubert (UW)

Integral Menger curvature for sets of arbitrary dimension and codimension

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2012-05-24
Data obrony: 2012-05-08 18:15
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Paweł Strzelecki
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Mostowski (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk (IM PAN)

Cut&Count technique for graph connectivity problems parameterized by treewidth

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-04-26
Data obrony: 2012-04-19 16:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Łukasz Kowalik
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Diks (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (Politechnika Wrocławska)

New techniques applicable to selected NP-hard problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-04-26
Data obrony: 2012-03-29 16:15
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Łukasz Kowalik
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Rytter (Uniwersytet Warszawski); prof. Hans L. Bodlaender (Utrecht University)

Wykorzystanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w analizie i kategoryzacji dokumentów naukowych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-03-22
Data obrony: 2012-03-15 15:15
Promotor: dr hab. Piotr Bała, prof. UMK
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Kłopotek (IPI PAN), dr hab. Hung Son Nguyen (UW)

Procesy nieskończone systemów współbieżnych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-01-19
Data obrony: 2012-01-12 15:15
Promotor: dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK
Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Mazurkiewicz (IPI PAN), dr hab. Sławomir Lasota (UW)

Application of automata theory to processing of XML documents

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2012-01-19
Data obrony: 2011-12-21 13:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Mikołaj Bojańczyk, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Rytter, dr hab. Tomasz Jurdziński (UWroc.)

Efficient algorithms related to combinatorial structure of words

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2011-11-24
Data obrony: 2011-11-16 18:00
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rytter
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Plandowski, dr hab. Jarosław Grytczuk (UJ)

Asymptotyka rozwiązań meromorficznych równań różniczkowych i funkcji tworzących dla wielokrotnych wartości zeta

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2011-11-24
Data obrony: 2011-11-14 10:45
Promotor: prof. dr hab. Henryk Żołądek
Recenzenci: dr hab. Piotr Mormul, prof. UW i prof. dr hab. Grzegorz Karch (UWroc.)

Analiza podobieństwa struktur przestrzennych białek przy użyciu deskryptorów lokalnej struktury

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2011-11-24
Data obrony: 2011-10-20 16:15
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Lesyng
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, prof. dr hab. Janusz Bujnicki (IIMCB w Warszawie)

New Query Rewriting Methods for Structured and Semi-Structured Databases

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2011-11-24
Data obrony: 2011-10-18 16:15
Promotor: dr hab. Krzysztof Stencel
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szałas, prof. dr hab. Tadeusz Morzy (Politechnika Poznańska)

Strony