Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Powrót do listy grantów

Maszyny populacyjne: od wzorców zachowań do cyklu życiowego osobnika i dynamiki populacji. Teoria Gier Ewolucyjnych a wpływ mechanizmów opartych na ekologicznych i populacyjnych sprzężeniach zwrotnych na procesy selekcji naturalnej.

Kierownik
dr Krzysztof Argasiński
Numer umowy
2020/39/B/NZ8/03485
Data rozpoczęcia
15 listopada 2021
Data zakończenia
14 listopada 2024
Finansowany przez
Narodowe Centrum Nauki