Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Powrót do listy grantów

Efektywne algorytmy równoległe rozwiązania równań różniczkowych cząstkowych

Kierownik
prof. dr hab. Maksymilian Dryja
Numer umowy
2011/01/B/ST1/01179
Data rozpoczęcia
1 grudnia 2011
Data zakończenia
30 listopada 2014
Finansowany przez
Narodowe Centrum Nauki
Wykonawcy
dr Leszek Marcinkowski, dr Piotr Krzyżanowski
Słowa kluczowe
algrytmy równoległe, superkomputery, równania różniczkowe cząstkowe,metoda elementu skończonego, triangulacje niezgodne, nieciągła metoda Galerkina, metoda dekompozycji obszaru