Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Biblioteka — system wypożyczeń międzywydziałowych

System Wypożyczeń Międzywydziałowych UW

Informujemy, że Biblioteka Wydziału MIM UW z dniem 01.10.2004 r. przystąpiła do Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM) Uniwersytetu Warszawskiego, a z dniem 01.02.2005 r. został wdrożony w naszej Bibliotece moduł wypożyczania. Oznacza to, że każdy Pracownik i Student Wydziału MIM UW posiadający ważną Kartę Biblioteczną BUW może wypożyczyć także książki w innych Bibliotekach Wydziałów, Instytutów i Ośrodków UW, które również wdrożyły moduł wypożyczania.

Wykaz Bibliotek należących do Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych oraz wypożyczających swoje zbiory w systemie VTLS/Virtua:

 • Biblioteki należące do Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych:
  • Biblioteka Wydziału Biologii
  • Biblioteka Wydziału Biologii - filia
  • Biblioteka Wydziału Chemii
  • Biblioteka Instytutu Fizyki Doświadczalnej
  • Biblioteka Instytutu Fizyki Teoretycznej
  • Biblioteka Instytutu Geofizyki
  • Biblioteka Dydaktyczna Wydziału Fizyki
  • Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
  • Biblioteka Ośrodka Studiów Amerykańskich
  • Biblioteka Ośrodka Studiów Brytyjskich
  • Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej
 • Biblioteki wypożyczające swoje zbiory w systemie VTLS/Virtua:
  • Biblioteka Wydziału Biologii
  • Biblioteka Wydziału Biologii - filia
  • Biblioteka Wydziału Chemii
  • Biblioteka Instytutu Fizyki Doświadczalnej
  • Biblioteka Instytutu Fizyki Teoretycznej
  • Biblioteka Instytutu Geofizyki
  • Biblioteka Dydaktyczna Wydziału Fizyki
  • Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
  • Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
  • Biblioteka Wydziału Psychologii
  • Biblioteka Wydziału Zarządzania

Przed wypożyczeniem książek w wyżej wymienionych Bibliotekach prosimy o zapoznanie się z Regulaminem SWM oraz Regulaminem Udostępniania SWM. Dostępne są one na stronie internetowej BUW oraz w Bibliotece MIM UW.