Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Senbai Kang – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Obrazek — Senbai Kang – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 20 czerwca 2024 o godzinie 14:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala RW).

Tytuł rozprawy

Probabilistic Graphical Models For Inferring Tumor Phylogeny and Genomic Variants From Single Cell DNA Sequencing Data (Probabilistyczne modele graficzne do wnioskowania o filogenezie nowotworów i wariantach genomowych z danych sekwencjonowania DNA pojedynczych komórek)

Promotor

  • dr hab. Ewa Szczurek, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci

  • prof. dr hab. Jan Mielniczuk (Polska Akademia Nauk/ Politechnika Warszawska)
  • dr Alex Gavryushkin (University of Canterbury)
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański (Politechnika Śląska)

Dyscyplina naukowa

informatyka

Język obrony

Język angielski

Dokumenty

2024-05-10