Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Stypendium w grancie NCN SONATA BIS "Motywacje: Podejście multidyscyplinarne"

Obrazek — Stypendium w grancie NCN SONATA BIS "Motywacje: Podejście multidyscyplinarne"

Nazwa stanowiska: stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Projekt oferuje:

  1. Stypendium miesięczne wysokości 5000 PLN przez okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy)
  2. Badania nad najnowszymi tematami w dziedzinie teorii mechanizmów, sieci społecznościowych i teorii gier. Tematem projektu są mechanizmy dla strategicznych agentów posiadających prywatne informacje oraz architektury połączeń między agentami umożliwiające wykorzystanie indywidualnych motywacji do osiągania wyników pożądanych globalnie. Opisy projektu:
  3. Pracę nad zagadnieniami na styku ekonomii, informatyki i matematyki.

Wymagania:

  1. Bycie studentem studiów doktoranckich lub magisterskich roku akademickim 2024/25.
  2. Znajomość matematyki w zakresie typowym dla dobrych studiów informatycznych bądź ekonomicznych (podstawy algebry liniowej, analizy matematycznej, matematyki dyskretnej oraz teorii prawdopodobieństwa). Mile widziana będzie znajomość teorii gier, przynajmniej w zakresie podstawowym.
  3. Biegła znajomość języka angielskiego.
  4. 100% zaangażowanie w projekt.
  5. Dodatkowy atut stanowić będzie znajomość teorii implementacji, teorii mechanizmów oraz teorii złożoności obliczeniowej

Zasady przyznawania stypendiów w ramach projektów finansowanych przez NCN określa regulamin – załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016.

Termin składania zgłoszeń: 20.07.2024, 23:59.

Forma składania zgłoszeń: e-mail na adres: M.Dziubinski@mimuw.edu.pl

Wymagane dokumenty: CV, karta przebiegu studiów oraz jednostronicowy opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (jeżeli istnieją).

Sposób rekrutacji: na podstawie przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.07.2024.

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

2024-06-06