Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS ,,Metody teoriomnogościowe w topologii analitycznej: od zbieżności punktowej i przestrzeni Banacha do algebr operatorowych”

Poszukujemy doktorantów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych dot. zaawansowanych technik mnogościowych w topologii i analizie funkcjonalnej  w projekcie NCN OPUS 2020/37/B/ST1/02613 „Metody teoriomnogościowe w topologii analitycznej: od zbieżności punktowej i przestrzeni Banacha do algebr operatorowych”.
Kierownik projektu: Witold Marciszewski.
Pozostali wykonawcy: Piotr Koszmider, Mikołaj Krupski

Obrazek — Stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS ,,Metody teoriomnogościowe w topologii analitycznej: od zbieżności punktowej i przestrzeni Banacha do algebr operatorowych”

W ramach projektu oferujemy:

 • dodatkowe stypendium 1500 PLN/m-c na okres 8 miesięcy (czerwiec 2024 - styczeń 2025)
 • możliwości finansowania wyjazdów na wizyty naukowe

Wymagania:

 • Tytuł magistra matematyki i status doktoranta studiów doktoranckich z matematyki w roku akademickim 2023/24.
 • Udokumentowana znajomość metody forcingu (zaliczone zajęcia).
 • udokumentowane przygotowanie do prowadzenia badań w obszarze topologii, ze szczególnym uwzględnieniem teorii przestrzeni funkcyjnych (praca dyplomowa, zaliczone zajęcia).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres wmarcisz@mimuw.edu.pl następujących dokumentów:

 1. Życiorys naukowy (CV) w tym:
  1. lista dotychczasowych publikacji naukowych - opublikowanych, przyjętych i wysłanych;
  2. lista zaliczonych przedmiotów z analizy, topologii i podstaw matematyki;
  3. lista grantów w których uczestniczy kandydat.
 2. Prosimy również o dołączenie oświadczenia o treści (zeskanowane z podpisem): Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ul Banacha 2, 02-096, Warszawa.

Sposób rekrutacji: na podstawie przesłanych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów: 8 kwietnia 2024, godz. 23:59.

 

2024-03-16