Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Doktoraty

Formalna specyfikacja wskaźnikowych struktur danych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2000-03-23
Promotor: dr hab. Jan Madey
Recenzenci: prof. Andrzej Szałas, prof. Józef Winkowski

Algebraic observational equivalence and open-map bisimilarity

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2000-03-23
Promotor: prof. Andrzej Tarlecki
Recenzenci: prof. Horst Reichel (TU Dresden), dr hab. Michał Grabowski

Selected Communication Problems in Networks with Faults

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2000-01-20
Promotor: dr hab. Bogdan Chlebus
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Rytter, dr hab. Andrzej Szepietowski (UG)

Combinatorial Methods in Approximation Algorithms for Markov Chains with Large State Space

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2000-01-20
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rytter
Recenzenci: dr hab. Wojciech Niemiro, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (UWr)

Rozproszone środowisko programowania obiektowego

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2000-01-20
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Salwicki (Politechnika Białostocka)
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szałas, prof. dr hab. Krzysztof Zieliński

Różniczkowalność rozwiązań zaburzonego równania transportu (Differentiability of solutions to perturbed transport equation)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Promotor: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Horbacz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)

Algorithms and Computational Models in Chemical Analysis (Algorytmy i modele obliczeniowe w analizie chemicznej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Promotor: dr hab. Błażej Miasojedow (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (Politechnika Śląska), prof. Tomasz Burzykowski (Hasselt University)

Strony