Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Machine Learning – nowy kierunek na studiach II stopnia

Nowe, prowadzone po angielsku studia magisterskie machine learning są częścią projektu  AI Tech, którego celem jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. To zagadnienie kluczowe z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki oraz różnorodnych zastosowań technologii cyfrowych. AI Tech to kolejny krok w realizacji działań mających na celu wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki.

więcej


  • Od 1 października 2021 na Wydziale MIM został uruchomiony nowy kierunek studiów Machine Learning.

    Studia II stopnia (w języku angielskim) na tym kierunku umożliwiają przyszłym absolwentom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie technik stosowanych w uczeniu maszynowym, w tym w zakresie: statystycznych metod uczenia maszynowego, głębokich sieci neuronowych, uczenia ze wzmocnieniem oraz wyjaśniania wyników uzyskanych w wyniku procedur uczenia maszynowego. Pozwalają też na poznanie podstawowych dziedzin zastosowań uczenia maszynowego takich jak rozpoznawanie obrazów, sterowanie urządzeniami autonomicznymi czy przetwarzanie języka naturalnego. Dzięki temu absolwenci będą przygotowani do projektowania, nadzorowania i krytycznej analizy projektów informatycznych z istotnymi komponentami związanymi z uczeniem maszynowym, do pełnienia ról eksperckich w zakresie uczenia maszynowego i bycia liderami poza światem uniwersyteckim.

    Tutaj znajdziecie Państwo nagranie spotkania informacyjnego dotyczącego tego kierunku studiów.

Kontakt


Studia są prowadzone pod patronatem TCL RESEARCH EUROPE.Koordynatorem projektu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.


Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, III oś priorytetowa: cyfrowe kompetencje społeczeństwa).

Wartość projektu to 51 521 859,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 43 602 949,27 PLN.