You are not logged in | Log in
Return to the list of seminars

Seminar Algebraic Topology

Weekly research seminar


Organizers

Information

Wednesdays, 10:30 a.m. , room: 4070

Home page

http://duch.mimuw.edu.pl/~aweber/STA/

Research fields

List of talks

 • June 12, 2024, 10 a.m.
  Jakub Paliga (MIMUW)
  Spektra Khovanova
  Dla dowolnego diagramu splotu D, Lipshitz i Sarkar skonstruowali zawieszenie CW-kompleksu X(D), którego kompleks komórkowy jest izomorficzny z kompleksem Khovanova CKh(D). Stabilny typ homotopijny przestrzeni X(D) jest niezmiennikiem splotów i zawiera istotnie więcej informacji niż …


 • May 15, 2024, 10:30 a.m.
  Mieszko Baszczak (UW)
  Topology of Springer fibers

 • March 13, 2024, 10:30 a.m.
  Alessio di Prisa
  Algebraic concordance and strongly invertible knots
  In 1969 Levine defined a surjective homomorphism from the knot concordance group to the so-called algebraic concordance group, which is a Witt group of Seifert forms. Studying symmetric knots and in particular strongly invertible knots, …

 • March 6, 2024, 10:30 a.m.
  Andrzej Szczepański
  Geometryczne brzegi rozmaitości hiperbolicznych
  Zwarta n-wymiarowa rozmaitość M^n jest (topologicznym) brzegiem o ile istnieje zwarta (n+1)-rozmaitość W^{n+1} z brzegiem M^n. W roku 1982 Gary C.Hamrick i David C. Royster (artykuł w Inventiones) udowodnili, że każda płaska rozmaitość jest topologicznym …

 • Feb. 28, 2024, 10:30 a.m.
  Andrzej Weber (MIMUW)
  Eliptyczne klasy charakterystyczne diagramów połączeń
  Przedstawię kombinatorczny opis działania grupy Borela na macierach 2-nilpotentnych. Jest to uogólnienie rozkładu Bruchata. Grupa permutacji jest zastąpiona diagramami połączeń. Taki opis pozwala zdefiniować działanie różnych algebr Hecke na kohomologiach ekwiwariantnych przestrzeni macierzy. Opowiem o …

 • Jan. 24, 2024, 10:30 a.m.
  Haibao Duan (Yau Mathematical Science Center, Tsinghua University; Academy of Mathematics and Systems Sciences, Chinese Academy of Sciences)
  Schubert calculus in Lie groups
  The problem of computing the cohomology of Lie groups was raised by É. Cartan in 1929. It is a focus of algebraic topology owing to the fundamental role of Lie groups playing in geometry and …

 • Jan. 17, 2024, 10:30 a.m.
  Marcin Chałupnik (MIMUW)
  W stronę kohomologii GL_n(F_q)
  Opowiem o nowym podejściu do problemu obliczania kohomologii grupy GL_n(F_{p^i}) o współczynnikach w ciele charakterystyki p, które wydaje mi się wielce obiecujące. Wykorzystuje ono kategorie funktorów oraz opiera się na doniosłym fakcie, iż wyznacznik macierzy …

 • Jan. 8, 2024, 10:30 a.m.
  Jakub Koncki (IMPAN/UW)
  Multiplicative structure of the K-theoretic McKay correspondence for Hilbert scheme of points
  Hilbert scheme of points in a complex plane is a classical object of study in algebraic geometry. McKay correspondence provides an isomorphism of vector spaces between its K-theory (or cohomology) and the space of symmetric …

 • Dec. 20, 2023, 10:30 a.m.
  Jacek Kenig (FUW)
  Funktorialne teorie pola
  Funktorialne teorie pola, nad którymi badania w latach '80 rozpoczęli Atiyah i Segal, są jednym z dwóch podejść do aksjomatyzacji kwantowej teorii pola.  W trakcie odczytu zdefiniuję funktorialne teorie pola wg. Atiyah oraz przedstawię argumenty …

 • Dec. 6, 2023, 10:30 a.m.
  Karol Szumiło (MIMUW)
  Granice w algebrze homotopijnej i ∞-kategoriach
  Abstrakt: Przedstawię elementarną metodę porównania dwóch pojęć homotopijnej granicy: "klasycznej" przy użyciu funktorów pochodnych i zastąpień włóknistych oraz "nowoczesnej" odwołującej się do własności uniwersalnych w ∞-kategoriach.

 • Nov. 29, 2023, 10:30 a.m.
  Wojciech Politarczyk (MIMUW)
  N)-equivariant Khovanov-Rozansky homolog
  In this talk I will introduce the language of webs and foams and the foam evaluation formula of Robert-Wagner. The foam evaluation leads to a geometric construction of GL(N)-equivariant Khovanov-Rozansky homology and its deformations.

 • Nov. 22, 2023, 10:30 a.m.
  Rafał Lutowski (UG)
  Zespolony niezmiennik Vasqueza
  W 1970 roku Vasquez pokazał, że każdej grupie skończonej G możemy przypisać liczbę naturalną n(G) o następującej własności: każda płaska rozmaitość z grupą holonomii G jest totalną przestrzenią wiązki włóknistej, której włóknem jest płaski torus, …

 • Nov. 15, 2023, 10:30 a.m.
  Daria Michalik (MIMUW)
  Projektywne granice Fraı̈ssé
  W 2006 roku T. Irwin i S. Solecki zdefiniowali pojęcie projektywnych granic Fraı̈ssé jako pojęcie dualne do injektywnych granic Fraı̈ssé w teorii modeli i stworzyli tym samym most pomiędzy logiką a teorią kontinuów. Badanie projektywych …

 • Nov. 8, 2023, 10:30 a.m.
  Bruno Stonek (MIMUW)
  Motywiczna teoria homotopii
  I will introduce motivic spaces, using infinity-categorical techniques. I will illustrate the power of the theory with a couple of results, then I will very quickly make the link to motivic spectra and Morel--Voevodsky's big …