You are not logged in | Log in

Wyniki Karasseva, Krupskiego, Todorova i Valova

Speaker(s)
Mirosław Sobolewski
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
Nov. 18, 2009, 12:15 p.m.
Room
room 4060
Seminar
Seminar Topology

Wymienieni w tytule autorzy uogólniają twierdzenie Aleksandrowa orzekające, że każdy n-wymiarowy kompakt zawiera n-wymiarową rozmaitość Cantora, na wymiar przedłużeniowy ext oraz odpowiednie wymiary nieskończone. Rozpatrują oni odpowiedniki mocnych rozmaitości Cantora i ,,V^n kontinuow'', wprowadzonych przez Aleksandrowa, a także tzw. rozmaitości Mazurkiewicza. Stosują też swe wyniki do kontinuów jednorodnych, uogólniając wynik Krupskiego z 1990 r. stwierdząjcy, że każde kontinuum jednorodne n-wymiarowe jest n-wymiarową rozmaitością Cantora.