You are not logged in | Log in

Konstrukcja uniwersalnych n-wymiarowych continuow dziedzicznie nierozkladalnych oparta na metodzie kategorii Baire'a

Speaker(s)
Elżbieta Pol
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
Oct. 28, 2009, 12:15 p.m.
Room
room 4060
Seminar
Seminar Topology

Podam nowy dowod twierdzenia Mackowiaka o istnieniu uniwersalnych n-wymiarowych continuow dziedzicznie nierozkladalnych, oparty na metodzie kategorii Baire'a. Wydaje sie, ze jest to najprostsza metoda dowodu twierdzenia Mackowiaka. Podam tez nowy dowod metoda kategorii i wzmocnienie nastepujacego twierdzenia, pochodzacego z mojej pracy wspolnej z K.P.Hartem: Niech f : X --> Y bedzie przeksztalceniem doskonalym o warstwach dziedzicznie nierozkladalnych z n-wymiarowej przestrzeni metrycznej osrodkowej X na 0-wymiarowa przestrzen metryczna osrodkowa Y. Wowczas istnieje dziedzicznie nierozkladalne n-wymiarowe uzwarcenie metryczne X* przestrzeni X i 0-wymiarowe uzwarcenie metryczne Y* przestrzeni Y takie, ze f przedluza sie do przeksztalcenia f* : X* --> Y*.