You are not logged in | Log in

Kombinatoryczne własności pokryciowe (Kombinatoryczne własności pokryciowe)

Affiliation
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field
mathematics
Status
Pending
Reviewers
prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Piotr Borodulin-Nadzieja (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. inż. Robert Rałowski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Marek Balcerzak (Politechnika Łódzka)
Documents