You are not logged in | Log in

O dziedzicznie nierozkladalnych kompaktach i faktoryzacji przeksztalcen --wyniki wspolne z K.P.Hartem

Speaker(s)
Elzbieta Pol
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
Nov. 19, 2008, 12:15 p.m.
Room
room 5850
Seminar
Seminar Topology

Celem referatu jest podanie nowego dowodu twierdzenia T.Mackowiaka o istnieniu uniwersalnych continuow dziedzicznie nierozkladalnych danego wymiaru, korzystajacego z pewnego twierdzenia faktoryzacyjnego oraz charakteryzacji kompaktow dziedzicznie nierozkladalnych podanej przez J.Krasinkiewicza i P.Minca. Przedstawimy tez nowe wyniki dotyczace kompaktow dziedzicznie nierozkladalnych.