You are not logged in | Log in
Return to the list of seminars

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

Seminarium badawcze poświęcone tematyce wnioskowań aproksymacyjnych, w szczególności problemom i metodom aproksymacji złożonych pojęć z danych eksperymentalnych i wiedzy dziedzinowej.

Z początkiem roku akademickiego 2021/22 seminarium przekształciło się w "Seminarium Systemy Inteligentne".


Organizers

Information

Fridays, 2:15 p.m. , room: 5820

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-zlm

List of talks