You are not logged in | Log in

Zbigniew Marciniak

Number of publications: 35

2023

2018

2015

2013

  • Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Zbigniew Marciniak , Tomasz Saryusz-Wolski, Self-Certification Report of the National Qualifications Framework for Higher Education, 2013. See in PBN

2011

2010

2008

2007

  • Piotr Cztwertyński, Ewa Bartnik, Agnieszka Sułowska, Jakub Komorek, Barbara Ostrowska, Zbigniew Marciniak , Michał Federowicz, Jacek Haman, Grażyna Czetwertyńska, Michał Sitek, Agata Grabowska, Dorota Cyngot, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2006 w Polsce., 2007. See in PBN

2006

2005

2003

2001

2000

1998

1997

1996

1995

1994

1990

1987

1986

1985

1983

1982

1979

Others

  • Zbigniew Marciniak , A Research Mathematician’s View on Mathematical Literacy, Assessing Mathematical Literacy: the PISA Experience, , p. 117-124. See in PBN