You are not logged in | Log in
Return to the list of grants

Zintegrowana analiza genomicznej, fenotypicznej i przestrzennej heterogeniczności nowotworów

Principal investigator
dr hab. Ewa Szczurek, prof. UW
Contract number
UMO-2019/33/B/NZ2/00956
Starting date
Dec. 24, 2019
Ending date
Feb. 5, 2023
Financed by
National Science Center