You are not logged in | Log in
Return to the list of grants

Podstawy teoretyczne selekcji cech w celu uodpornienia modeli prognostycznych na częściowe braki w danych

Contract number
UMO-2018/31/N/ST6/00610 "PRELUDIUM 16"
Starting date
May 30, 2019
Ending date
July 3, 2022
Financed by
National Science Center