You are not logged in | Log in
Return to the list of grants

NNowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo-gaśniczych PSP w obiektach budowlanych

Principal investigator
prof. dr hab. Dominik Ślęzak
Contract number
0010/R/ID1/2013/03 ICRA
Starting date
May 9, 2013
Ending date
May 8, 2016
Financed by
The National Centre for Research and Development
Participants
prof. Andrzej Skowron, prof. Hung Son Nguyen, dr Marcin Szczuka, dr Piotr Wasilewski