You are not logged in | Log in
Return to the list of grants

Mitochondrial RNA decay and surveillance - comprehensive interdisciplinary studies

Principal investigator
dr hab. Bartosz Wilczyński
Contract number
2014/12/W/NZ1/00463
Starting date
Dec. 9, 2014
Ending date
Dec. 8, 2019
Financed by
National Science Center
Participants
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN), UW Wydział Matematyki (UW MIM)