You are not logged in | Log in
Return to the list of grants

Metody optymalizacji w alokacji zasobów obliczeniowych wielkiej skali

Principal investigator
dr hab. Krzysztof Rządca, prof. UW
Contract number
UMO-2017/25/B/ST6/00116
Starting date
Oct. 1, 2018
Ending date
Sept. 30, 2021