You are not logged in | Log in
Return to the list of grants

Metody obliczeniowe dla wysokowymiarowego uczenia statystycznego

Principal investigator
dr hab. Błażej Miasojedow, prof. UW
Contract number
UMO-2018/31/B/ST1/00253
Starting date
May 30, 2019
Ending date
July 3, 2022
Financed by
National Science Center