You are not logged in | Log in
Return to the list of grants

Methods and tools supporting correct software development

Principal investigator
prof. dr hab. Jan Madey
Contract number
8T11C 015 15
Starting date
July 1, 1998
Ending date
June 30, 2001
Financed by
State Committee for Scientific Research
Participants
dr hab.Jan Madey, prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, dr Janina Mincer-Daszkiewicz, dr Kazimierz Grygiel, mgr Adam Bałaban, mgr Marcin Engel, mgr Agata Janowska, mgr Paweł Janowski, mgr Marcin Kubica, mgr Mirosława Miłkowska, mgr Krzysztof Stencel, Arkadiusz Biernat, Jan Czermiński, Erwin Dzienis, Grzegorz Jakacki, Leszek Kowalczyk, Artur Kret, Piotr Krysiuk, Albert Krzymowski, Grzegorz Marczyński, Michał Rembiszewski, Tomasz Śmigielski, Paweł Weżgowiec, Szymon Zioło