You are not logged in | Log in
Principal investigator
prof. dr hab. Piotr Mucha
Starting date
Oct. 1, 2017
Ending date
Sept. 30, 2022
Participants
Partnerzy w projekcie : Wydział Fizyki UW Wydział Fizyki Matematyki i Informatyki UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ