You are not logged in | Log in
Return to the list of grants

Algorytmy i modele statystyczne służące do przewidywania schematów fragmentacji cząsteczek podczas dysocjacji indukowanej kolizjami

Principal investigator
Grzegorz Skoraczyński
Contract number
UMO-2019/33/N/ST6/02949
Starting date
Dec. 24, 2019
Ending date
Jan. 28, 2022
Financed by
National Science Center