You are not logged in | Log in
Return to the list of galleries

Uroczystość nadania Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu w Jenie prof. Henrykowi Woźniakowskiemu