Ogłoszenia:

 • Ćwiczenia zostały przesunięte na godz. 12:00, czyli o 15 minut wcześniej.

Egzamin:

Wykłady:

 • wykład 1: wprowadzenie, motywacje, osiągalność dla grafów automatów ze stosem
 • wykład 2: stratne maszyny licznikowe, wprowadzenie do automatow czasowych
 • wykład 3: problem pustości dla automatów czasowych -- automat regionowy
 • wykład 4: problemy nierozstrzygalne: uniwersalność, determinizowalność, itp.
 • wykład 5: automaty czasowe z 1 zegarem a stratne modele obliczeń
 • wykład 6: sieci Petriego: definicje, dolna granica EXPSPACE
 • wykład 7: dolna granica EXPSPACE c.d., algorytm w EXPSPACE dla problemu pokrywalności
 • wykład 8: dowód rozstrzygalności osiągalności (część I): relacja osiągalności jest prawie semi-liniowa
 • wykład 9: dowód rozstrzygalności osiągalności (część II): relacja osiągalności pomiędzy zbiorami semi-liniowymi jest prawie semi-liniowa
 • wykład 10: dowód rozstrzygalności osiągalności (część III): semi-liniowy separator
 • wykład 11: równoważność bisymulacyjna, dowód nierozstrzygalności dla sieci Petriego
 • wykład 12: baza bisymulacyjna, równoważność bisymulacyjna z przejściami epsilonowymi, PDA, problem rownoważności DPDA a bisymulacja
 • wykład 13: dowód rozsztrzygalności równoważności DPDA (część I): gramatyki 1go rzędu, gra Refuter-Prover
 • wykład 14: dowód rozsztrzygalności równoważności DPDA (część II): Prover ma (n,g)-strategię
 • wykład 15: dowód rozsztrzygalności równoważności DPDA (część III): Prover ma strategię finitarną

Zadania:

Ćwiczenia:

 • ćw. 1: wqo
 • ćw. 2: wqo c.d., dowód rozstrzygalności osiągalności dla stratnych maszyn licznikowych, warianty automatów czasowych
 • ćw. 3: wqo c.d., warianty automatów czasowych c.d.
 • ćw. 4: warianty automatów czasowych c.d., zastosowania wqo
 • ćw. 5: zastosowania wqo c.d., sieci Petriego, stratne modele obliczeń
 • ćw. 6: sieci Petriego, zbiory semiliniowe
 • ćw. 7: głównie rozstrzygalność różnych problemów dla sieci Petriego
 • ćw. 8: zbiory semiliniowe, logika Presburgera
 • ćw. 9: zbiory semiliniowe, logika Presburgera
 • ćw. 10: ćwiczenia z dowodu rozstrzygalności Leroux
 • ćw. 11: relacja bisymulacji
 • ćw. 12: relacja bisymulacji c.d.
 • ćw. 13: relacja bisymulacji c.d., wyrażalność różnych wariantów automatów ze stosem
 • ćw. 14: słaba bisymulacja, relacja bisymulacji c.d.

Literatura:

Zaliczenie:

 • aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać jedną trzecią punktów z zadań oraz zdać egzamin
 • punkty uzyskane z zadań będą stanowić jedną trzecią oceny końcowej, a ocena z egzaminu dwie trzecie