Programowanie współbieżne

Setup Javy i IDE

Nie ma wymagań dotyczących IDE, natomiast dla własnej wygody zdecydowanie warto jakiś mieć. Ludzie używają IntelliJ IDEA, NetBeans, Eclipse, ..., ja osobiście wolę VS Code (akurat pod Javę nie jest super dopieszczony, ale jest generalnie lekki, szybki i full-featured).

Można pracować na komputerze w labach, na własnym, albo zdalnie przez SSH na students.

Instalacja na własnym komputerze

Windows & macOS

VS Code Coding Pack for Java zawiera spaczkowaną Javę razem z VS Code i wtyczkami. Inne IDE też mają instalator razem z Javą.

Linux

Instalacja Java'y:

(W razie gdyby ktoś chciał domyślnie starszą wersję, można pod Ubuntu użyć narzędzia sudo update-java-alternatives, opcja -l listuje zainstalowane, -s pozwala zmienić; pod Fedorą sudo alternatives --config java).

Instalacja VS Code: instrukcje stąd, po czym włączyć i w lewym panelu wybrać ze wtyczek Extension Pack for Java.

Struktura projektu

IDE są dość czepialskie co do struktury folderów w Javie. Dla takich małych programików jak na zajęciach najprościej nie używać systemów budowania, tylko same foldery i pliki źródłowe. Na przykład:

Ogólnie plik zawierający package foo.bar powinien być w src/foo/bar/. Wtedy uruchamianie z IDE powinno działać. W VS Code można src/ pominąć, w innych IDE niekoniecznie.

Z linii poleceń