dr hab. Jakub Radoszewski, prof. UW
Associate Professor
Institute of Informatics, University of Warsaw
room 4200


Research

Publications (in DBLP)

PC member of ALENEX 2024, ESA 2023 A, CPM 2023, CPM 2022, IWOCA 2022, SPIRE 2021, SPIRE 2020, CPM 2020, CPM 2019, SPIRE 2017, WALCOM 2016, SPIRE 2015. I co-chaired the PC of CPM 2017.

Invited lectures at SPIRE 2023, PSC 2019.

Current project:

Past projects:

PhD students supervised: Juliusz Straszyński (thesis).

Master's students supervised: Jan Chomiak, Łukasz Kondraciuk (paper), Bartosz Kostka from UWr (book), Maciej Hołubowicz and Jan Tabaszewski, Adam Trzaskowski, Patryk Czajka (paper), Michał Adamczyk (paper), Bartłomiej Wiśniewski (paper), Jacek Tomasiewicz (book in Polish).


Popularisation


Jakub Radoszewski