Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium „Topologia algebraiczna”

Cotygodniowe seminarium badawcze


Lista referatów

 • 2023-04-27, godz. 10:15, 5820+zoom

  Andrzej Weber (MIMUW)

  Grupy pętli czyli afiniczne grassmanniany

  Grupy pętli Map_*(S^1,G) dla zwartej grupy Liego były badane od dawna. Mają one swój geometryczny model będący ind-rozmaitością algebraiczną Gr_G=G_C(K)/G_C(R), gdzie K jest ciałem szeregów Laurenta, R pierścieniem Laurenta, a G_C jest kompleksyfikacją grupy G. W tej inkarna...

 • 2023-04-13, godz. 10:15, 5820

  Mateusz Lowiel (MIMUW)

  Grassmanniany kołczanowe dla nilpotentnych reprezentacji cyklu

  Opowiem o teorii Grassmannianów kołczanowych dla reprezentacji kołczanów ze szczególnymi relacjami oraz o metodach analizy dla reprezentacji kołczanu będącego cyklem. ...

 • 2023-03-30, godz. 10:15, sala 5820+zoom

  Magdalena Zielenkiewicz (UW)

  Operatory Nakajimy dla schematu Hilberta punktów na płaszczyźnie

  Opowiem o wynikach które otrzymaliśmy wspólnie z J.Konckim. Kohomologie schematu Hilberta punktów na płaszczyźnie zespolonej wyposażone są w działanie algebry Heisenberga, zadane przez tzw. operatory Nakajimy. Jednym z nierozwiązanych od dawna problemów było p...

 • 2023-03-23, godz. 10:15, 5820

  Ingmar Saberi (LMU München)

  Algebras, representations, and branes.

  I will give a leisurely (and hopefully accessible) introduction to some connections between ideas from geometry, algebra, and theoretical physics. I will focus on a particular setting which connects constructions in string theory to algebras and categories of modules over those algebras. This i...

 • 2023-03-16, godz. 10:15, 5820

  Andrzej Szczepański (UG)

  Twierdzenie Jordana-Zassenhausa

  Przedstawię dwu stronnicowy dowód W.Gaschutza. Wolfganz Gaschütz, Zum Hauptsatz von C. Jordan über ganzzahlige Darstellungen endlicher Gruppen [On the principal theorem of C. Jordan on integral representations of finite groups] J. Reine Angew. Math. 596 (2006), 153-154. ht...

 • 2023-03-09, godz. 10:15, 5820

  Andrzej Weber (MIMUW)

  Funkcja zeta Igusy, topologiczna i motywiczna: jej związki z genusem eliptycznym

  Niech K=Q_p. Dla funkcji wielomianowej f:K^n --> K rozważamy funkcję zeta zdefiniowaną przez całkę Z(f,s)=\int |f(x)|^s dx, gdzie całka jest brana po (Z_p)^n, a norma oznacza normę p-adyczną. Igusa wykazał, że funkcja zeta jest wymierna ze względu na zmienną p^s. W dobrych przypadkach...

 • 2023-01-17, godz. 16:30, 4070+zoom 940 8683 4998, pass=rk(H^2((S^1)^{200};Z))

  Piotr Kucharski (MIMUW)

  Korespondencja węzeł-kołczan

  W swojej prezentacji przedstawię jak metody mające korzenie w kwantowej teorii pola doprowadziły do znalezienia zaskakującej relacji pomiędzy teorią węzłów a teorią reprezentacji kołczanów. Opowiem również o interpretacji w języku geometrii symplektycznej oraz płyn...

 • 2023-01-10, godz. 16:30, 4070+zoom 940 8683 4998, pass=rk(H^2((S^1)^{200};Z))

  Karol Szumiło (MIMUW)

  Wysoko-wymiarowy rachunek ułamków

 • 2022-12-13, godz. 16:30, 4070+zoom 940 8683 4998 pass rk(H^2((S^1)^200;Z))

  Agnieszka Bojanowska (MIMUW)

  p-lokalne grupy zwarte cz II

  Kontynuacja referatu z 6 grudnia https://www.mimuw.edu.pl/aktualnosci/seminaria/p-lokalne-grupy-zwarte ...

 • 2022-12-06, godz. 16:30, 4070+zoom 940 8683 4998 pass rk(H^2((S^1)^200;Z))

  Agnieszka Bojanowska (MIMUW)

  p-lokalne grupy zwarte

  Referat jest inspirowany wykładem Natalii Castellany z Universita Autonoma w Barcelonie, który był wygłoszony we wrześniu na konferencji z okazji 60 urodzin Rana Levi - jednego ze współautorów teorii. Teoria p-lokalnych grup zwartych jest algebraicznym modelem, który...

Strony