Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium „Topologia algebraiczna”

Cotygodniowe seminarium badawcze


Lista referatów

 • 2023-06-15, godz. 10:15, 5820+zoom

  J. Paliga, W. Politarczyk (MIMUW)

  Monoidal structure of the Khovanov homotopy type

  Recently, Lawson, Lipshitz and Sharkar proved that the Khovanov homotopy type, that assigns to any link diagram certain object in the Spanier-Whitehead category, is functorial, i.e., maps induced by link cobordisms are invariant under isotopies. Similar results holds for pointed links. B...

 • 2023-05-25, godz. 10:15, 5820+zoom

  Dmitry Noshchenko

  Combinatorics of knot polynomials: from cyclotomic expansions to permutohedra, and beyond

  Wspólne posiedzenie z Seminarium z Teorii Węzłów. We will review some developments in the theory of quantum knot invariants, with an emphasis on combinatorial structures from cyclotomic expansions of HOMFLY-PT polynomials and their generalizations in the context of the knot-quiver c...

 • 2023-05-18, godz. 10:15, 5820+zoom

  Hélder Larraguível

  Who put a knot in my quiver?

  Wspólne posiedzenie z Seminarium z Teorii Węzłów. At first sight no one would imagine that computing the generating series for Donaldson-Thomas invariants (quiver series) of a symmetric quiver would yield knot invariants, but surprisingly it does! Not only that, the quiver ser...

 • 2023-05-11, godz. 10:15, 4070+Zoom: 940 8683 4998 Password - type the number equal to rk(H^2((S^1)^{200};Z))

  Davide Gurnari (IMPAN)

  Exploring relations between knots invariants using Mapper algorithms

  Mapper-type algorithms are useful tools for revealing the shape of high dimensional data and visualising functions over them. Moreover, new versions of such algorithms that incorporate the symmetries within the data provide ways to compare various descriptors. In this presentation, I will discuss ho...

 • 2023-04-27, godz. 10:15, 5820+zoom

  Andrzej Weber (MIMUW)

  Grupy pętli czyli afiniczne grassmanniany

  Grupy pętli Map_*(S^1,G) dla zwartej grupy Liego były badane od dawna. Mają one swój geometryczny model będący ind-rozmaitością algebraiczną Gr_G=G_C(K)/G_C(R), gdzie K jest ciałem szeregów Laurenta, R pierścieniem Laurenta, a G_C jest kompleksyfikacją grupy G. W tej inkarna...

 • 2023-04-13, godz. 10:15, 5820

  Mateusz Lowiel (MIMUW)

  Grassmanniany kołczanowe dla nilpotentnych reprezentacji cyklu

  Opowiem o teorii Grassmannianów kołczanowych dla reprezentacji kołczanów ze szczególnymi relacjami oraz o metodach analizy dla reprezentacji kołczanu będącego cyklem. ...

 • 2023-03-30, godz. 10:15, sala 5820+zoom

  Magdalena Zielenkiewicz (UW)

  Operatory Nakajimy dla schematu Hilberta punktów na płaszczyźnie

  Opowiem o wynikach które otrzymaliśmy wspólnie z J.Konckim. Kohomologie schematu Hilberta punktów na płaszczyźnie zespolonej wyposażone są w działanie algebry Heisenberga, zadane przez tzw. operatory Nakajimy. Jednym z nierozwiązanych od dawna problemów było p...

 • 2023-03-23, godz. 10:15, 5820

  Ingmar Saberi (LMU München)

  Algebras, representations, and branes.

  I will give a leisurely (and hopefully accessible) introduction to some connections between ideas from geometry, algebra, and theoretical physics. I will focus on a particular setting which connects constructions in string theory to algebras and categories of modules over those algebras. This i...

 • 2023-03-16, godz. 10:15, 5820

  Andrzej Szczepański (UG)

  Twierdzenie Jordana-Zassenhausa

  Przedstawię dwu stronnicowy dowód W.Gaschutza. Wolfganz Gaschütz, Zum Hauptsatz von C. Jordan über ganzzahlige Darstellungen endlicher Gruppen [On the principal theorem of C. Jordan on integral representations of finite groups] J. Reine Angew. Math. 596 (2006), 153-154. ht...

 • 2023-03-09, godz. 10:15, 5820

  Andrzej Weber (MIMUW)

  Funkcja zeta Igusy, topologiczna i motywiczna: jej związki z genusem eliptycznym

  Niech K=Q_p. Dla funkcji wielomianowej f:K^n --> K rozważamy funkcję zeta zdefiniowaną przez całkę Z(f,s)=\int |f(x)|^s dx, gdzie całka jest brana po (Z_p)^n, a norma oznacza normę p-adyczną. Igusa wykazał, że funkcja zeta jest wymierna ze względu na zmienną p^s. W dobrych przypadkach...

Strony