Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze.


Lista referatów

 • 2018-06-07, godz. 12:15, 3260

  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

  Oszacowania norm Z_p wektorów losowych

  Każdy n-wymiarowy wektor losowy X o skończonym p-tym momencie definiuje normę na R^n zadaną jako norma L_p kombinacji liniowych współrzędnych X oraz normę do niej dualną, oznaczaną przez Z_p(X). Normy Z_p i związane z nimi kule (ang. L_p-centroid bodies) pojawiają się często w ge...

 • 2018-05-17, godz. 12:15, 3260

  Ivan Yaroslavtsev (TU Delft)

  The Hilbert transform and orthogonal martingales in Banach spaces

  Recently Banuelos and Kwaśnicki showed that the $L^p$-norms of the periodic Hilbert transform and the discrete Hilbert transform coincide for all $1<p<\infty$, which used to be an open problem for past 90 years. One of the key tools exploited by them was the $L^p$-estimate forreal-valued diff...

 • 2018-05-10, godz. 12:15, 3260

  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)

  Nierówność Rosenthala dla sum nieprzemiennych niezależnych operatorów

  Celem odczytu będzie przedstawienie nierówności Rosenthala w kontekście nieprzemiennym, ze stałą optymalnego rzędu p/log p dla p dążącego do nieskończoności. Dowód będzie się opierał na stosownych modyfikacjach klasycznych argumentów pochodzących z pracy Johnsona,...

 • 2018-04-26, godz. 12:15, 3260

  Marcin Kotowski (Uniwersytet Warszawski)

  Fluktuacje typu Tracy'-ego-Widoma dla losowych operatorów Schroedingera w dwóch wymiarach

  Będziemy badać najmniejsze co do modułu wartości własne pewnego losowego operatora Schroedingera (RSO) na kracie sześciokątnej. Okazuje się, że korzystając z kombinatorycznego odwzorowania można owe wartości własne powiązać z sumami statystycznymi wystepującymi w modelach losowych po...

 • 2018-04-19, godz. 12:15, 3260

  Cyril Roberto (Université Paris Ouest Nanterre la Défense)

  log Hessian estimates and the Talagrand Conjecture

  Motivated by Talagrand's conjecture about the regularization effect of the Ornstein-Uhlenbeck semi-group, we investigate lower bounds on the log Hessian of a family of diffusion semi-group (essentially perturbation of the Ornstein-Uhlenbeck semi-group) and prove that the conjecture holds. On the...

 • 2018-04-12, godz. 12:15, 3260

  Łukasz Treszczotko (Uniwersytet Warszawski)

  Stabilne procesy samopodobne o nieskończonej wariancji jako granice czasów przebywania układów cząstek.

  Rozważamy układ cząstek z wagami o ciężkich ogonach i ich granice po przeskalowaniu czasu. Cząstki poruszają się niezależnymi, asymptotycznie alfa-stabilnymi procesami Levy'ego a ich pozycje początkowe dane są przez proces punktowy Poissona. W granicy otrzymujemy kilka niedawno odkryt...

 • 2018-04-05, godz. 12:15, 3260

  Radosław Adamczak (Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Warszawski)

  Własności spektralne losowych operatorów splotu na dużych grupach skończonych

  Omówię asymptotyczne zachowanie miar spektralnych macierzy losowych opisujących operator splotu z losową funkcją (zadaną przez niezależne zespolone zmienne losowe) na grupie skończonej o rzędzie dążącym do nieskończoności. Rozpocznę od krótkiego przedstawienia twierdzeń ...

 • 2018-03-22, godz. 12:15, 3260

  Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)

  Problem momentów dla symetrycznych funkcji log-wklęsłych na prostej

  Niech p_1,...,p_n > -1 będą ustalonymi liczbami rzeczywistymi. Podczas referatu podam charakteryzację ciągów m_1,...,m_n o następującej własności: istnieje symetryczna funkcja log-wklęsła f:R-->R, której (p_i)-ty moment jest równy m_i dla i=1,...,n. Praca wsp&oac...

 • 2018-03-15, godz. 12:15, 3260

  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

  Normy Schattena macierzy gaussowskich o niezależnych współczynnikach

  W poprzednim odczycie omówiłem dwustronne oszacowania wartości średniej normy operatorowej macierzy o niezależnych współczynnikach gaussowskich. Tym razem pokażę, że podobne oszacowania zachodzą dla norm Schattena oraz, jeśli czas pozwoli, przedyskutuję uogólnienia na...

 • 2018-03-08, godz. 12:15, 3260

  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

  Rozwiązanie problemu tensoryzacji silnej dominacji wektorów losowych

  Pokażemy, że jeśli dla ciągu wektorów w przestrzeni Banacha z ustaloną topologią liniową oraz dwóch ciągów niezależnych symetrycznych wektorów losowych X_i oraz Y_i, gdzie i=1,2,...,n zachodzi zjawisko silnej dominacji w sensie Kwapienia to również X_1+.....

Strony