Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze.


Lista referatów

 • 2018-12-13, godz. 12:15, 3260

  Michał Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)

  Wokół zmodyfikowanych nierówności logarytmicznych Sobolewa

  Do dowodzenia oszacowań koncentracyjnych dla (produktów) miar, które mają cięższe ogony niż standardowa miara gaussowska, można użyć kilku wariantów klasycznej nierówności logarytmicznej Sobolewa, w tym nierówności typu Becknera pochodzących od Latały i...

 • 2018-12-06, godz. 12:15, 3260

  Łukasz Treszczotko (Uniwersytet Warszawski)

  Model stochastic volatility i procesy typu Hawkes'a

  Wprowadzamy procesy przypominające w swojej dynamice procesy Hawkes'a i rozważamy procesy graniczne po przeskalowaniu czasu i jednoczesnym przejściu do reżimu prawie-krytycznego. Następnie rozważamy mikrostrukturalny model ceny instrumentów finansowych w którym ruch cen jest ...

 • 2018-11-29, godz. 12:15, 3260

  Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)

  O cięciach kul B_p^n, nierówności Brunna-Minkowskiego i własności Wojciecha Banaszczyka

  Motywacją rozważań przedstawionych w referacie jest następująca hipoteza: objętość średniej geometrycznej zbiorów wypukłych symetrycznych dominuje średnią geometryczną ich objętości, Omówię niektóre konsekwencje tej hipotezy, jak również kilka jej r&oacut...

 • 2018-11-22, godz. 12:15, 3260

  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

  Szacowanie ogonów dla supremów pewnych procesów Bernoulliego na odcinku

  Opowiem o moich obserwacjach dotyczących hipotezy postawionej lata temu przez W. Szatzschneidera, a dotyczącej bardzo silnego oszacowania dla supremów procesów Bernouliego na odcinku [0,1] przy założeniu specyficznych warunków regularności na współczynniki. ...

 • 2018-11-15, godz. 12:15, 3260

  Rafał Meller (Uniwersytet Warszawski)

  Oszacowania momentów chaosów gaussowskich rzędu 2 o wartościach w przestrzeni Banacha

  Omówimy problem dwustronnego szacowania momentów zmiennej S=GAG^T, gdzie G to standardowy wektor normalny, natomiast A to macierz o wyrazach z przestrzeni Banacha. Zaprezentujemy hipotezę  dotyczącą dwustronnego oszacowania oraz pokażemy, że zachodzi ona z dokładnością do ...

 • 2018-11-08, godz. 12:15, 3260

  Marta Strzelecka (Uniwersytet Warszawski)

  O statystykach pozycyjnych wektorów log-wklęsłych

  Przez k-maksimum wektora w R^n rozumiemy jego k-tą największą współrzędną (czyli k-tą statystykę pozycyjną), a przez k-minimum -- jego k-tą najmniejszą współrzędną. Podamy dwustronne oszacowania średnich k-maksimum i sumy k największych współrzędnych izotropowe...

 • 2018-10-25, godz. 12:15, 3260

  Grzegorz Głowienko (Uniwersytet Warszawski)

  O hipotezie KLS i wynikach dla uogólnionych kul Orlicza

  Jak w optymalny sposób przeciąć ciało wypukłe w R^N na dwie części o jednakowej objętości tak by N-1 wymiarowa miara powierzchni tego cięcia była możliwie jak najmniejsza? Hipoteza KLS (Kannan, Lovasz, Simonovits) głosi, że w przypadku dowolnego ciała wypukłego w pozycji izotro...

 • 2018-10-18, godz. 12:15, 3260

  Bartłomiej Polaczyk (Uniwersytet Warszawski)

  Koncentracja dla wielomianów w modelu Isinga

  Przedstawię wyniki dotyczące koncentracji dla modelu Isinga przy założeniu tzw. warunku Dobrushina. Zacznę od koncentracji wielopoziomowej dla wielomianów. Pokazane oszacowania będą miały tę samą postać, co ich odpowiedniki dla zmiennych Gaussowskich - w szczególności dla...

 • 2018-10-11, godz. 12:15, 3260

  Witold Świątkowski (Uniwersytet Wrocławski)

  Ogony rozwiązań równania stochastycznego X=AX+B z macierzami trójkątnymi

  Twierdzenie Kestena z 1973 roku określa asymptotykę ogona rozkładu dla rozwiązania X równania stochastycznego X=AX+B, gdzie A jest macierzą losową spełniającą tzw. warunek Kestena: A^n ma wszystkie wyrazy ściśle dodatnie dla pewnego n. Przedmiotem referatu będzie analogon twierdze...

 • 2018-06-14, godz. 12:15, 3260

  Michał Kotowski (Uniwersytet Warszawski)

  Cykle makroskopowe w procesie wymiany i kwantowym modelu Heisenberga na grafie Hamminga

  Tematem referatu będą permutacje losowe pochodzące z procesu wymiany (interchange process) i jego uogólnienia, związanego z pochodzącym z fizyki statystycznej kwantowym modelem Heisenberga, na dwuwymiarowym grafie Hamminga. Dowodzimy istnienia przejścia fazowego - dla dostatecznich d...

Strony