Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze.


Lista referatów

 • 2020-01-09, godz. 12:15, 3260

  Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)

  Zachowanie asymptotyczne gęstości stanów dla procesów Levy'ego z potencjałem kratowym

  Omówimy zachowanie asymptotyczne w zerze gęstości stanów dla hamiltonianów Levy'ego, zaburzonych losowym potencjałem kratowym. Rozważać będziemy przypadek, gdy zmienne losowe odpowiedzialne za to zaburzenie są prawie na pewno dodatnie. W przypadku tym asymptotyka isto...

 • 2019-12-19, godz. 12:15, 3260

  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

  Oszacowania Paourisa, Tikhomirowa i Valettasa dolnych odchyleń norm wektorów gaussowskich

  Opowiem o wynikach z pracy Grigorisa Paourisa, Konstantina Tikhomirova i Petrosa Valettasa "Hypercontractivity, and Lower Deviation Estimates in Normed Spaces", arXiv:1906.03208, dotyczących oszacowań dolnych odchyleń norm wektorów gaussowskich, tzn. prawdopodobieństw postaci Pr(\|G\|\leq \del...

 • 2019-11-28, godz. 12:15, 3260

  Tomasz Tkocz (Carnegie Mellon University )

  Volume of intersections of convex bodies with their symmetric images and efficient coverings

  Let K be a convex body with volume one and barycentre at the origin. How small is the volume of the intersection of K and -K? I shall discuss such lower bounds and present applications to the Hadwidger covering/illumination conjecture. Based on joint work with H. Huang, B. Slomka and B. Vritsiou. ...

 • 2019-11-21, godz. 12:15, 3260

  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)

  Nierówność Feffermana i własności ważonych przestrzeni BMO

  Klasyczny wynik Feffermana z 1971 r. mówi, iż przestrzeń BMO, klasa funkcji o ograniczonych średnich oscylacjach, jest dualna do przestrzeni Hardy'ego H^1. Rok później Getoor oraz Sharpe wykazali odpowiedni wariant tego wyniku w teorii martyngałów. Odczyt będzie składał się z dwóch czę...

 • 2019-11-14, godz. 12:15, 3260

  Artur Rutkowski (Politechnika Wroclawska)

  Przestrzenie funkcyjne i zagadnienie Dirichleta dla operatorów nielokalnych

  Opowiem o różnych podejściach do zagadnienia Dirichleta dla nielokalnych operatorów Lévy'ego. Punktem wyjścia będą rozwiązania wariacyjne i związane z nimi przestrzenie typu Sobolewa. Metody probabilistycznej teorii potencjału pozwalają nam uzyskać dla tych przestrzeni twierdzenie o roz...

 • 2019-11-07, godz. 12:15, 3260

  Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

  Sensitivity Conjecture - co udowodnił Hao Huang

  Omówiony zostanie dowód następującego twierdzenia, które przez lata było otwartą hipotezą. Niech A będzie podzbiorem kostki dyskretnej {-1,1}^n o tej własności, że każdy wierzchołek należący do A ma co najwyżej d sąsiadów należących do A (dwa wierzchoł...

 • 2019-10-24, godz. 12:15, 3260

  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

  Regularność rozwiązań równań liniowych z szumem Levy'ego w przestrzeniach nieskończonego wymiaru

  W referacie zamierzam opowiedzieć o wspólnej pracy z Grzegorzem Głowienką, poświęconej regularności rozwiązań liniowych równań różniczkowych z szumem Levy'ego. Badania tego typu wymagają dobrej analizy przyrostów i pewnych technik łańcuchowych, któ...

 • 2019-10-17, godz. 12:15, 3260

  Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)

  Zbieżność prawie na pewno chaosów wielomianowych

  Poly i Zheng wykazali niedawno, że dla pewnych klas niezależnych zmiennych losowych zbieżność prawie na pewno wielomianów tetrahedralnych ograniczonego stopnia implikuje zbieżność prawie na pewno ich składowych jednorodnych. W referacie omówię pokrótce dowód teg...

 • 2019-10-03, godz. 12:15, 2180

  Paul-Marie Samson (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

  Entropic curvature on graphs along Schrödinger bridges at zero temperature

  Lott-Sturm-Villani theory of curvature on geodesic spaces has been extended to discrete spaces by C. Léonard by replacing W_2-Wasserstein geodesics by Schrödinger bridges in the definition of entropic curvature [Léo]. As a remarkable fact, as a temperature parameter goes to zero, ...

 • 2019-06-13, godz. 12:15, 3260

  Aleksander Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

  Macierzowo-ekspanderowa nierówność Chernoffa

  Opowiem o wybranych wynikach z pracy A. Garga, Y. T. Lee, Z. Songa i N. Srivastavy „A Matrix Expander Chernoff Bound” z 2018r. Nierówności typu Chernoffa znajdują szerokie zastosowanie w analizie algorytmów probabilistycznych. W najbardziej podstawowej formie, nieró...

Strony