Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze.


Lista referatów

 • 2019-04-04, godz. 12:15, 3260

  Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski / Polska Akademia Nauk)

  Wiosenna niespodzianka

 • 2019-03-28, godz. 12:15, 4420

  Jakob Björnberg (University of Gothenburg)

  Random permutations and the Heisenberg model

  We discuss probabilistic representations of certain quantum spin systems, including the ferromagnetic Heisenberg model, in terms of random permutations. The cycle structure of the random permutations is connected with the correlation structure in the spin-system, and it is expected that this cycle s...

 • 2019-03-21, godz. 12:15, 3260

  Anna Talarczyk-Noble (Uniwersytet Warszawski)

  O istnieniu bi-ułamkowego ruchu Browna

  Bi-ułamkowy ruch Browna jest samopodobnym procesem Gaussa zależnym od dwóch parametrów. Dla pewnych wartości parametrów sprowadza się on do dobrze znanego ułamkowego ruchu Browna. Bi-ułamkowy ruch Browna został wprowadzony przez Houdre i Villę w 2002r. Jako proces uog&oa...

 • 2019-03-14, godz. 12:15, 3260

  Michał Brzozowski (Uniwersytet Warszawski)

  Ważone nierówności słabego typu dla transformat martyngałowych

  Referat będzie dotyczył nierówności słabego typu z wagą dla transformat martyngałowych z optymalną zależnością od charakterystyki wagi. Dowód będzie opierać się na konstrukcji odpowiedniej funkcji specjalnej. Przedstawione wyniki zostały uzyskane wspólnie z Adame...

 • 2019-03-07, godz. 12:15, 3260

  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)

  Ważone nierówności dla operatorów maksymalnych i ich zastosowania

  Referat będzie poświęcony pewnym nowym ważonym nierównościom w L^p dla diadycznego operatora maksymalnego, ze szczególnym naciskiem położonym na rozmiar stałych. Omówimy też szereg zastosowań, m.in. pokrewne oszacowania dla operatorów Calderona-Zygmunda oraz p...

 • 2019-02-28, godz. 12:15, 3260

  Maciej Rzeszut (IM PAN)

  Johnson-Schechtman disjointification inequalities for U-statistics with application to interpolation theory and biparameter martingale inequalities

  A classical inequality of Rosenthal allows to express, up to a constant dependent only on p, the p-th moment (p \ge 1) of a sum of independent nonnegative random variables in terms of moments of their disjoint sum. There is a counterpart to this ineqaulity for 0 < p < 1 due to Johnson and Sche...

  Materiały dotyczące referatu

 • 2019-01-24, godz. 12:15, 3260

  Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)

  Asymptotyczne zachowanie gęstości stanów dla procesów Levy'ego przy współistniejącym losowym potencjale kratowym

  Wykażemy, że całkowa gęstość stanów dla procesów Levy'ego, poddanych działaniu potencjału kratowego (`alloy potential'), wykazuje osobliwość typu Lifschitza w zerze.  Dla niektórych potencjałów (gdy z dodatnim prawdopodobieństwem w każdym punkcie...

 • 2019-01-17, godz. 12:15, 3260

  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)

  Nierówności good-lambda dla nieprzemiennych martyngałów

  Nierówności good-lambda są silnym narzędziem prowadzącym do wielu oszacowań w rachunku prawdopodobieństwa i analizie. W szczególności pozwalają one uzyskać nierówności dla wielu operatorów martyngałowych (np. funkcja kwadratowa, warunkowa funkcja kwadratowa) b...

 • 2019-01-10, godz. 12:15, 3260

  Krzysztof Zajkowski (Uniwersytet w Białymstoku)

  Wokół nierówności Hansona-Wrighta

  Klasyczne oszacowanie Hansona-Wrighta dotyczy  niezależnych, wycentrowanych, sub-gaussowskich zmiennych losowych. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane oszacowania na prawdopodobieństwa ogonów form kwadratowych od niekoniecznie wycentrowanych i niezależnych sub-gaussowskich zmiennych...

 • 2018-12-20, godz. 12:15, 3260

  Michał Skrzypecki (Uniwersytet Warszawski)

  Analiza stochastyczna na rozmaitościach

  Drobna modyfikacja założeń pewnego twierdzenia dotyczącego uczenia się metodami losowymi rozmaitości (manifold learning) prowadzi do metod stochastycznej geometrii różniczkowej. Przejdziemy od SDE na rozmaitościach, przez podniesienia horyzontalne semimartyngałów i wzór...

Strony