Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze.


Lista referatów

 • 2022-05-26, godz. 12:15, 3260

  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

  O ostatnich wynikach dotyczących hipotezy Bourgaina o istnieniu dużych przekrojów ciał wypukłych

  Słynny otwarty problem, sformułowany przez Bourgaina (hyperplane conjecture), mówi, że każde ciało wypukłe objętości 1 ma n-1 wymiarowy przekrój o objętości ograniczonej z dołu przez stałą uniwersalną. Bourgain wykazał, że z dokładnością do logarytmu z wymiaru ciało...

 • 2022-05-19, godz. 12:15, 3260

  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

  O problemie procesów selekcji Talagranda

  Ostatnio pojawiło się rozwiązanie znanego problemu dotyczącego procesów selekcji postawionego przez Talagranda. Będę opowiadał o samym problemie i zaproponowanym rozwiązaniu przez Jinyoung Park and Huy Tuan Pham.   ...

 • 2022-04-28, godz. 12:15, 3260

  Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)

  O log-wklęsłości i entropii Shannona

  Omówimy kilka zagadnień związanych z entropią Shannona w sytuacji, gdy rozważane zmienne losowe są log-wklęsłe lub ultra-log-wklęsłe. W szczególności zajmiemy się problemem szacowania entropii w terminach p-tego momentu. Przedstawimy również kilka problemów ot...

 • 2022-04-07, godz. 12:15, 3260

  Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)

  O charakteryzacji Gaussowskiego multiplikatywnego chaosu

  Tematem wystąpienia będzie Gaussowski multiplikatywny chaos (GMC), czyli pojęcie specjalnej losowej miary zbudowanej na polu Gaussowskim o logarytmicznej funkcji kowariancji. W pewnym sensie idea uogólnia pojęcie eksponenty stochastycznej. GMC ma duże znaczenie dla zastosowań w fizyce...

 • 2022-03-31, godz. 12:15, 3260

  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

  Nierówność typu Brunna-Minkowskiego dla miary gaussowskiej

  W czasie odczytu przedstawimy wynik Eskenazisa i Moschidisa (The dimensional Brunn-Minkowski inequality in Gauss space, JFA 2021) mówiący, że kanoniczny rozkład gaussowski na R^n rozpatrywany na klasie środkowosymetrycznych zbiorów wypukłych jest x^{1/n}-wklęsły. Omówimy ...

 • 2022-03-17, godz. 12:15, 3260

  Tomasz Gałązka (Uniwersytet Warszawski)

  Nierówności słabego typu dla transformaty Hilberta.

  W trakcie odczytu omówimy nierówności słabego typu (p,q) dla okresowej transformaty Hilberta. Skonstruujemy pewną nadharmoniczną funkcję na płaszczyźnie, która pozwoli uzyskać ciekawe oszacowania dla martyngałów spełniających warunek prostopadłości. Referat b...

 • 2022-03-03, godz. 12:15, 3260

  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)

  Testowanie sekwencyjne dla dryfu procesu Wienera

  Załóżmy, że X jest procesem Wienera o nieznanym dryfie, który jest zmienną losową o zadanym rozkładzie zero-jedynkowym. Naszym celem będzie przetestowanie hipotez statystycznych dotyczących wartości tego dryfu, bazując na obserwacji miejsc zerowych procesu X. Odczyt będzie w...

 • 2022-01-27, godz. 12:15, Zoom (w celu uzyskania danych dostępowych prosimy o kontakt z organizatorami)

  Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)

  Centralne twierdzenie graniczne dla objętości cięć kul B_p^n losowymi przestrzeniami o niskim kowymiarze

  W trakcie referatu omówię częściowe wyniki wciąż trwających badań wspólnych z Peterem Pivovarovem i Paulem Simanjuntakiem (University of Missourri), dotyczących zachowania objętości  losowych przekrojów kul w przestrzeni B_p^n podprzestrzeniami ustalonego kowymiar...

 • 2022-01-13, godz. 12:15, 3260

  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

  Ograniczanie supremów kanonicznych procesów stochastycznych za pomocą otoczki wypukłej.

  Omówimy metodę ograniczania supremów tzw. kanonicznych procesów stochastycznych za pomocą otoczki wypukłej. O ile ograniczenie górne jest bardzo łatwe do udowodnienia w pełnej ogólności, to dużo trudniejsze okazują się próby jego odwrócenia. ...

 • 2021-11-18, godz. 12:15, 3260

  Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

  O funkcjach boolowskich na kostce dyskretnej mających małe współczynniki wpływu drugiego rzędu

  W niedawno opublikowanej pracy Kevina Tanguya zdefiniowane zostały dla funkcji rzeczywistych na kostce dyskretnej współczynniki wpływu wyższych rzędów, uogólniające klasyczne współczynniki wpływu (ang. influences). W pracy tej wykazane zostały pewne własności, ...

Strony