Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Semnarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"

Lista referatów

 • 2022-10-13, godz. 12:15, 4060

  Wojciech Mitros (MIMUW)

  WebAssembly jako język funkcji zdefiniowanych przez użytkownika (UDF) w rozproszonej bazie danych

  Choosing a language for user-defined functions in a database may have a considerable effect on the performance of the database - in every query, there may be multiple UDF's. Not every language can be used for that purpose - the UDF needs to run in an isolated runtime environment, so that it does...

 • 2022-06-09, godz. 12:15, 4060

  Michał Jadwiszczak (MIMUW)

  Omówienie i porównanie protokołów kontroli współbieżnego dostępu

  Prezentacja na podstawie pracy "An Evaluation of Distributed Concurrency Control". W dzisiejszych czasach bardzo dynamicznie zwiększającej się ilości generowanyc danych, nie jest możliwe by obsłużyć je na jednoserwerowej bazie danych. Stąd potrzeba rozproszonych baz danych, kt&...

 • 2022-06-02, godz. 12:15, REFERAT ZDALNY

  Jakub Martin (MIMUW)

  OctoSQL: Building a Universal SQL Query Tool and Ecosystem to work with Heterogeneous Kinds of Data

  UWAGA: REFERAT ZDALNY: https://meet.google.com/vhw-ojrp-gjs   OctoSQL (https://github.com/cube2222/octosql) to lokalne narzędzie pozwalające na uruchamianie zapytań SQL na różnego rodzaju plikach i bazach danych, w tym na łączenie danych z wielu źródeł jednocze...

 • 2022-05-19, godz. 12:15, 4060

  Joachim Aleszkiewicz (MIMUW)

  Strumieniowa analiza gafów rzadkich

  Opowiem o strumieniowej analizie grafów w modelu semi-strumieniowym. Przedstawię pokrótce problemy stojące przed analizą dużych grafów i zaprezentuję efektywny sposób przechowywania stanu strumieniowanych grafów w celu ich przetwarzania, na pods...

 • 2022-05-12, godz. 12:15, 4060

  Kuba Piwowar (SWPS)

  Identyfikacja uprzedzeń w AI

  Podczas spotkania przyjrzymy się źródłom uprzedzeń w modelach AI i na przykładach omówimy konkretne sposoby ich debiasowania. W tym celu skupimy się na tzw. word embeddings (załączam paper), aby podjąć próbę dekonstrukcji zjawiska algorithmic bias i rekonstrukcji spos...

  Materiały dotyczące referatu

 • 2022-04-07, godz. 12:15, 4060

  Jerzy Tyszkiewicz (MIMUW)

  Range tree á la MPC

  Prezentacja alternatywnego algorytmu do zliczania zdominowanych punktów, z analizą złożoności w modelu MPC. ...

 • 2022-03-24, godz. 12:15, Google Meet - referat zdalny

  Marcin Jodłowiec (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

  Metody modelowania i translacji modeli baz danych dla metamodelu asocjacyjnego

  Uwaga referat zdalny. Link: https://meet.google.com/vhw-ojrp-gjs Streszczenie: Referat dotyczy osiągnięcia naukowego w zakresie opracowanych wzorców modelowania asocjacyjnych baz danych oraz translacji zarówno semantyki metamodelu asocjacyjnego, jak i samych modeli asocjacyjny...

  Materiały dotyczące referatu

 • 2022-03-17, godz. 12:15, Google Meet

  Piotr Przymus (UMK)

  Tracking Buggy Files: New Efficient Adaptive Bug Localization Algorithm

  Upon receiving a new bug report, developers need to find its cause in the source code. Bug localization can be helped by a tool that ranks all source files according to how likely they include the bug. This problem was thoroughly examined by numerous scientists. We introduce a novel adaptive bug loc...

 • 2022-03-10, godz. 12:15, 4060

  Jacek Sroka (MIMUW)

  Zliczanie zdominowanych punktów w modelu MPC c.d.

  Prezentacja będzie obejmowała podstawowe wprowadzenie do modeli obliczeniowych dla algorytmów rozpraszających obliczenia na klastry. Następnie omówiony zostanie algorytm zliczający zdominowane punkty w modelu MPC. Kontynuacja wystąpienia z poprzedniego tygodnia. ...

 • 2022-03-03, godz. 12:15, 4060

  Jacek Sroka (MIMUW)

  Zliczanie zdominowanych punktów w modelu MPC

  Prezentacja będzie obejmowała podstawowe wprowadzenie do modeli obliczeniowych dla algorytmów rozpraszających obliczenia na klastry. Następnie omówiony zostanie algorytm zliczający zdominowane punkty w modelu MPC. ...

Strony