Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"

Lista referatów

 • 2023-10-05, godz. 12:15, 4060

  Michał J Gajda (Migamake Pte Ltd)

  Księgowość danych

  Jak zapewnić poprawność analizy danych? Poza najlepszymi praktykami w statystyce (standardowe podsumowania eksperymentów) i bankowości (BCP 239), chciałoby się znaleźć matematyczny opis tego problemu. Przedstawię metodologię rozwijaną w celu systematycznego podsumowywania dany...

 • 2023-06-01, godz. 12:15, 4060

  Piotr Wiśniewski (UMK)

  Jak ugryźć 400 TB?

  W referacie przedstawione zostaną doświadczenia z budowy systemu, którego celem było przeliczenie FFT oraz iFFT na 1 600 000 sygnałów. System został zaprojektowany dla miniserwerowni mobilnej wyposażonej w 10 serwerów każdy wsparty kartą graficzną. ...

 • 2023-05-25, godz. 12:15, 4060

  Jakub Martin (MIMUW)

  OctoSQL: Building a Universal SQL Query Tool and Ecosystem to work with Heterogeneous Kinds of Data

  OctoSQL (https://github.com/cube2222/octosql), który był tematem mojej pracy magisterskiej, to lokalne narzędzie pozwalające na uruchamianie zapytań SQL na różnego rodzaju plikach i bazach danych, w tym na łączenie danych z wielu źródeł jednocześnie. W ramach refe...

 • 2023-05-18, godz. 12:15, 4060

  Marta Burzańska & Piotr Wiśniewski (UMK)

  Ćwierćwiecze zapytań rekurencyjnych w relacyjnych bazach danych

  W referacie zaprezentowana zostanie historia zapytań rekurencyjnych w relacyjnych bazach danych od momentu wprowadzenia common table expression przez IBM oraz wejścia ich do standardu SQL:99. Następnie zostanie przedstawiony przegląd możliwości wybranych baz dokonany 10 lat temu oraz por&oacut...

 • 2023-05-11, godz. 12:15, 4060

  Damian Werpachowski (MIMUW)

  Wektorowe bazy danych na przykładzie Milvus

  W obliczu rosnącej ilości nieustrukturyzowanych danych rośnie potrzeba wydajnego i systematycznego analizowania tych danych. Jednym z powszechnie stosowanych podejsć jest osadzanie ich w przestrzeniach wektorowych o wysokim wymiarze. Przy użyciu odpowiednich metryk, model ten pozwala znajdować...

 • 2023-04-27, godz. 12:15, 4060

  Jacek Ciszewski (MIMUW)

  Worst-case optimal join

  Join processing is fundamental in the database domain. Authors of the paper “Leapfrog Triejoin: A Simple, Worst-Case Optimal Join Algorithm” present an interesting join algorithm that archives worst-case optimality for a family of problems. In this lecture I’ll describe how the alg...

 • 2023-04-20, godz. 12:15, 4060

  Bartosz Ruszewski (MIMUW)

  C5: Cloned Concurrency Control That Always Keeps Up

  Podczas referatu opowiem, dlaczego replikacja danych pomiędzy główną bazą a jej kopiami zapasowymi potrafi być zbyt wolna i jakie mogą wiązać się z tym problemy. Omówimy także zaproponowany algorytm "C5", który w swoich założeniach powinien być szybszy ni...

 • 2023-03-30, godz. 12:15, 4060

  Tomasz Domagała (MIMUW)

  MillenniumDB - Domain Graphs Data Model, Capabilities, and Implementation

  W niniejszym referacie opiszę model danych "domain graphs" wspierany przez grafową bazę danych MillenniumDB. Porównam go z modelem RDF oraz modelem property graph. Opiszę klasy zapytań, na które pozwala model domain graphs oraz obecna wersja MillenniumDB. Zaprezentuj...

 • 2023-03-23, godz. 12:15, 4060

  Michał Jadwiszczak (MIMUW)

  Przegląd algorytmów agregacji danych rozproszonych

  Tematem referatu będzie przedstawienie i omówienie różnych podejść do agregacji danych w rozproszonym środowisku. Dobranie odpowiedniego algorytmu pozwala poprawić interesujące nas miary takie jak np: ograniczenie ruchu sieciowego, zmniejszenie czasu wykonania lub zwiększenie o...

 • 2023-03-16, godz. 12:15, ONLINE!!! https://meet.google.com/qhb-qprv-ufy

  Domagoj Vrgoč (PUC Chile & IMFD Chile)

  Regular path queries in MillenniumDB

  We will introduce MillenniumDB, a recently developed open-source graph database system that supports worst-case optimal join plans and light recursion in terms of regular path queries. We will then describe a simple method for evaluating path queries over graph databases that has been known in the t...

Strony