Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"

Lista referatów

 • 2024-02-29, godz. 12:15, 4060

  Jakub Pawlewicz (MIMUW)

  Indeksy wyuczone na danych; najnowsze wyniki

  Mając dany niemalejący ciąg liczb S = {x_1, ..., x_n}, chcemy odpowiadać na pytania, gdzie wpadłby nowy klucz k: |{x \in S | x < k}|. Zakładamy, że S jest ustalone raz, a my chcemy przygotować strukturę.  Standardowym podejściem są B-drzewa, bądź interpolation-se...

 • 2024-01-25, godz. 12:15, 4060

  Michał J. Gajda (MigaMake Pte Ltd)

  Towards a perfect union type: automatic typing of JSON documents

  We present a principled theoretical framework for inferring and checking the union types, and show its work in practice on JSON data structures. The framework poses a union type inference as a learning problem from multiple examples. The categorical framework is generic and easily extensible. ...

 • 2024-01-18, godz. 12:15, 4060

  Kacper Konecki: (MIMUW)

  Immersyjna wizualizacja systemu kontroli wersji

  Referat będzie o przeprowadzonej próbie wizualizacji zmian w repozytoriach kodu przy użyciu środowisk rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Na wstępie przedstawię prototyp stworzonego narzędzia, które umożliwia wizualizację historii modyfikacji...

 • 2024-01-11, godz. 12:15, 4060

  Piotr Ulanowski (MIMUW)

  ByteStore: Hybrid Layouts for Main-Memory Column Stores

  Bazy Kolumnowe są obecnie używane do przeprowadzania analiz na dużych danych relacyjnych. Takie analizy zazwyczaj składają się z read-only zapytań. Po wykonaniu tych zapytań, dane są następnie przekazywane do dalszej analizy takiej jak agregacja czy sortowanie. Obecnie stosowane rozwiązan...

 • 2023-12-21, godz. 12:15, 4060

  Łukasz Orawiec (MIMUW)

  InfiniStore: Elastic Serverless Cloud Storage

  Model Function-as-a-Service pozwala tworzyć systemy, będące zbiorami funkcji umożliwiających wykonywanie kodu bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Natychmiastowe i automatyczne skalowanie funkcji, zapewniane przez usługodawcę, szybki dostęp do danych przechowywanych w instancjach ...

 • 2023-12-14, godz. 12:15, 4060

  Maciej Herdon (MIMUW)

  EvenDB: Optimizing Key-Value Storage for Spatial Locality

  Zastosowania wykorzystujące pamięć klucz-wartość(KV) często manifestują dużą lokalność danych, przykładowo kiedy wiele elementów posiada identyczne prefixy kluczy. Ten powszechny wzorzec dostępu jest niewystarczająco wykorzystywany przez wszechobecną strukturę&n...

 • 2023-12-07, godz. 12:15, 4060

  Michał Jadwiszczak (MIMUW)

  Rozproszone agregacje w ScyllaDB

  Podczas referatu zaprezentuję aktualne postępy mojej pracy magisterskiej. Przedstawię zastosowaną metodę rozpraszania obliczeń w bazie, oraz wyniki pierwszych benchmarków. Opowiem o ograniczeniach aktualnej implementacji i jak planuję je rozwiązać. Na koniec przedstawię moje wnioski...

 • 2023-11-30, godz. 12:15, 4060

  Zofia Salata (MIMUW)

  Vector Database Management Systems Overview

  In my presentation I'd like to offer a high level overview of Vector Databases, which become more and more popular with the growth of large language models and recommendation platforms. They are used to retrieve data through similarity search rather than structured queries. That requires new app...

 • 2023-11-23, godz. 12:15, 4060

  Marcin Mordecki (MIMUW)

  Marcin Mordecki: Monarch - Google’s planet-scale timeseries database

  Google posiada wiele produktów, z których znaczna część działa w skali globalnej. Używając ich na co dzień, często przyjmujemy za oczywiste ich płynne działanie - względna wydajność, rzadkie awarie, itp. Zespoły rozwijające i utrzymujące te projekty muszą mieć płynny...

 • 2023-11-16, godz. 12:15, 4060

  Grzegorz B. Zaleski (MIMUW)

  Metrics and Subjective Assessments for Measuring Software Quality

  Przedstawię wprowadzenie do mojej pracy magisterskiej pod tytułem "Porównanie miar oprogramowania z subiektywną oceną jakości".  Pokażę aktualny stan nad uzyskaniem datasetu oraz plan przyszłych działań. Zreferuję też artyluł Overview of Quality Metrics Use...

Strony