Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Harmonogram dni adaptacyjnych dla I roku

Linki do spotkań są widoczne dla zalogowanych użytkowników

Matematyka
(bez MSEMat i JSIM)
Informatyka
(bez JSIM)
Bioinformatyka MSEMat JSIM
12 października
9:00 - 10:00 Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta
Emilia Wiśnios
Informacje o systemie USOS
Adam Malinowski
Informacje o systemie USOS
Adam Malinowski
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta
Emilia Wiśnios
Informacje o systemie USOS
Adam Malinowski
10:30 - 11:30 Informacje o systemie USOS
Adam Malinowski
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta
Emilia Wiśnios
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta
Emilia Wiśnios
Informacje o systemie USOS
Adam Malinowski
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta
Emilia Wiśnios
13 października
9:00 - 10:00 Spotkanie z Radą Samorządu Studenckiego WMIM
Emilia Wiśnios
Spotkanie z prodziekanem ds. studenckich
Paweł Goldstein
Spotkanie z prodziekanem ds. studenckich
Paweł Goldstein
Spotkanie z Radą Samorządu Studenckiego WMIM
Emilia Wiśnios
Spotkanie z prodziekanem ds. studenckich
Paweł Goldstein
10:30 - 11:30 Spotkanie z prodziekanem ds. studenckich
Paweł Goldstein
Spotkanie z Radą Samorządu Studenckiego WMIM
Emilia Wiśnios
Spotkanie z Radą Samorządu Studenckiego WMIM
Emilia Wiśnios
Spotkanie z prodziekanem ds. studenckich
Paweł Goldstein
Spotkanie z Radą Samorządu Studenckiego WMIM
Emilia Wiśnios
12:00 - 13:00 Zasoby informatyczne
Kamil Wilczek
Spotkanie z kierownikiem studiów
Marcin Engel
Spotkanie z kierownikiem studiów na bioinformatyce
Norbert Dojer
Zasoby informatyczne
Kamil Wilczek
Spotkanie z kierownikiem studiów
Marcin Engel
13:30 - 14:30 Spotkanie z kierownikiem studiów
Marcin Engel
Zasoby informatyczne
Kamil Wilczek
Zasoby informatyczne
Kamil Wilczek
Spotkanie z kierownikiem studiów
Marcin Engel
Zasoby informatyczne
Kamil Wilczek
14 października
10:30 - 11:30 Szkolenie biblioteczne
Jacek Grzybowski
Szkolenie biblioteczne
Jacek Grzybowski
12:00- 13:00 Wykład inauguracyjny (limit uczestników: 500 osób)
“Zwartość kul"

dr hab. Iwona Chlebicka
13:30-14:30 Szkolenie biblioteczne
Jacek Grzybowski
Szkolenie biblioteczne
Jacek Grzybowski
Szkolenie biblioteczne
Jacek Grzybowski

Uwagi:

  1. Obecność na dniach adaptacyjnych nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie zalecana. W szczególności może zdarzyć się, że w odpowiedzi na Państwa pytanie lub podanie dziekan poprosi o postąpienie zgodnie z procedurą omówioną w trakcie dni adaptacyjnych.
  2. Wszystkie spotkania będą prowadzone “na żywo”. Zamiast uczestniczyć w spotkaniu nt. zasobów informatycznych można obejrzeć film: https://lk.mimuw.edu.pl/studenci/inauguracja-lk