Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Funkcjonowanie strony www (i nie tylko)

wersja z dnia 16.10.2019

Za stronę odpowiadają:

 • webmaster (Barbara Poszewiecka) www@mimuw.edu.pl
  do niej należy zgłaszać błędy techniczne na stronie
  konsultacje techniczne w związku ze stroną: pon.10:0015:00, wt.10:0014:00, śr.10:0014:00 p. 5810

 • redaktor (Leo Dragon (on/jego) dragon@mimuw.edu.pl
  odpowiada za treść na stronie

Jednak nie za każdą informację na stronie odpowiada redaktor. Np. za listę pytań na egzaminy odpowiadają Komisja Przewodniczących Egzaminów Licencjackich, Komisja Przewodniczących Egzaminów Magisterskich (pełną listę komisji można znaleźć tu), o strony seminariów dbają ich prowadzący (uwagi zgłaszają do redaktora), o aktualność informacji na stronach pracowników dbają sami pracownicy oraz sekretariaty.

Redaktor ani webmaster nie odpowiadają za funkcjonowanie USOS-a.

Poniżej można znaleźć opisy, co pracownik może na stronie zrobić samodzielnie (po zalogowaniu), z czym należy zwracać się do redaktora i webmastera, a z którymi sprawami związnanymi ze stroną do sekretariatów, czy SOB-u.

Dodawanie ogłoszeń

Każdy pracownik po zalogowaniu (prawy górny róg strony) może w dziale Aktualności dodawać ogłoszenia (np. o nadchodzących konferencjach).
Ogłoszenia w kategorii GRANTY I STYPENDIA wyświetlają się dodatkowo na stronie głównej (pod kalendarzem).
Ogłoszenia w kategorii WYDARZENIA i KONFERENCJE wyświetlają się dodatkowo w kalendarzu na stronie głównej.
Ogłoszenia na stronie głównej (poza kategorią GRANTY I STYPENDIA) umieszcza redaktor. Podobnie jest ze wstawianiem informacji na baner.

Strony pracowników

Informacje na stronach pracowników i doktorantów są pobierane z USOS-a.
Zdjęcie każdy pracownik może dodać sam (przez USOSweb), konieczne jest zaznaczenie w USOSwebie przy zdjęciu opcji "pokaż wszystkim".
Część informacji w USOSwebie może zmieniać sam pracownik (np. zainteresowania naukowe), część sekretariat (np. numer telefonu, adres strony domowej).
Dziedziny badań uprawiane przez pracownika są wprowadzane przez webmastera. Jemu należy zgłaszać konieczne zmiany.
Lista publikacji jest pobierana z PBNu.
Informacje o grantach są pobierane ze USOS-ADM (bazy obsługiwanej przez SOB).

Część strony poświęcona BADANIOM

Nagłówek w menu BADANIA prowadzi do strony z listą dyscyplin uprawianych na naszym Wydziale. Uwagi dotyczące zawartości tej strony należy zgłaszać bezpośrednio do webmastera, najlepiej po konsultacji merytorycznej z zastępcą dyrektora odpowiedniego instytutu. Dotyczy to również stron konkretnych dziedzin (w tym: składów osbowych, zainteresowań pracowików).

Zainteresowania pracownika w kontekście każdej z dziedzin badań (np. topologia algebraiczna) są inne niż ogólne zainteresowania na stronie pracownika. Drugie są pobierane z USOSweba, a pierwsze są umieszczone bezpośrednio na stronie i dla jednej osoby mogą się różnić w różnych dziedzinach badań.

Seminaria

Informacje nt. nadchodzących spotkań seminariów badawczych są dodawane przez uprawnionych pracowników (najczęściej prowadzących seminaria, w niektórych przypadkach przez sekretariaty).
Pozostałe informacje (godzina seminarium, nazwa seminarium, strona domowa seminarium, dodawanie nowego seminarium etc.) są uzupełniane bezpośrednio przez administratora strony (www@mimuw.edu.pl), ale takie uwagi powinien zgłaszać prowadzący seminarium.

Granty

Informacje o grantach, wyświetlane na wydziałowej stronie, są uzupełniane przez Sekcję Obsługi Badań. Wszelkie uwagi (brak grantu, niewłaściwy kierownik grantu etc.) należy przesyłać bezpośrednio do p. Iwony Zielińskiej (I.Zielinska@mimuw.edu.pl).

Publikacje

Na stronie z publikacajmi wyświetlane są wszystkie publikacje aktualnie zatrudnionych pracowników umieszczone w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej. Niektóre z nich są afiliowane innymi jednostkami naukowymi niż Wydział MIM UW.

 • Brakująca publikacja: jeżeli na stronie brakuje publikacji, to prawdopodobnie nie jest ona wprowadzona do PBN (pracownik uzupełnia to samodzielnie w bazie PBN).
 • Niewyświetlanie się pracownika na stronie z publikacjami: jeżeli na stronie brakuje pracownika, to najprawdopodobniej nie ma on uzupełnionego w USOS-ie identyfikatora PBN. W celu jego uzupełnienia należy zwrócić się do sekretariatu instytutów.

Tutaj znalduje się instrukcja korzystania z PBN.

Sale, plany zajęć

Wszelkie informacje związane z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi znajdą Państwo w osobnym serwisie USOSweb.
Strona wydziałowa pobiera wiele informacji bezpośrednio z USOSweba, natomiast ani redaktor, ani webmaster strony wydziałowej nie odpowiadają za informacje zawarte w USOSwebie oraz jego działanie.

W dziale Plany znajduje się kalendarz bieżącego semestru, można tam również znaleźć terminarz posiedzeń Rady Wydziału i inne plany oraz terminy.

Goście

Na Wydziale jest sala przeznaczona specjalnie jako pomieszczenie do pracy dla gości (5450). Można ją z wyprzedzeniem rezerwować.
Dostępna jest też instrukcja konfigurowania WiFi dla gości.

Formularze i dokumenty

Za aktualność większości informacji na tej stronie odpowiada SOB, który w razie nieprawidłowości zgłasza je do redaktora. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać z SOB-em.

Popularyzacja

W dziale POPULARYZACJA zbierane są informacje dotyczące działności popularnonaukowej naszych studentów, doktorantów oraz pracowników. Warto się taka działanością chwalić, informacje należy przesyłać do redaktora.

Galeria

Zdjęcia z Wydziałowych wydarzeń albo wydarzeń pozawydziałowych (jeżeli brali w nich udział nasi pracownicy, doktoranci) należy podsyłać do redaktora wraz z krótkim opisem.

Osoby odpowiedzialne za treści na niektórych podstronach

Studia:

Badania:


Ekrany przy wejściu na Wydział

Chcąć wyświetlić materiały na ekranie przy wejściu, należy gotowy materiał ptrzesłać na adres dragon@mimuw.edu.pl, w DW: operatorzy@mimuw.edu.pl

 1. Grafika powinna być przygotowana w następujący sposób:
  * rozdzielczość 3x FullHD, tj, 1920x3240;
  * następnie grafikę należy przeskalować do FullHD, tj, 1920x1080. Obraz będzie wyglądał na spłaszczony (patrz poniżej), ale ostatecznie ekrany rozciągną go tak, aby wyglądał sensownie.
 2. Możliwe formaty: png, jpg, tiff.
 3. Materiał powinien zostać wysłany przynajmniej dwa dni robocze przed planowanym wyświetlaniem.
 4. O akceptacji, bądź uwagach do materiału zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.