You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminar Algebraic Topology

Weekly research seminar


List of talks

 • 2023-12-06, 10:30, 4070

  Karol Szumiło (MIMUW)

  Granice w algebrze homotopijnej i ∞-kategoriach

  Abstrakt: Przedstawię elementarną metodę porównania dwóch pojęć homotopijnej granicy: "klasycznej" przy użyciu funktorów pochodnych i zastąpień włóknistych oraz "nowoczesnej" odwołującej się do własności uniwersalnych w ∞-kate...

 • 2023-11-29, 10:30, 4070

  Wojciech Politarczyk (MIMUW)

  Foam evaluation and GL(N)-equivariant Khovanov-Rozansky homology

  In this talk I will introduce the language of webs and foams and the foam evaluation formula of Robert-Wagner. The foam evaluation leads to a geometric construction of GL(N)-equivariant Khovanov-Rozansky homology and its deformations. ...

 • 2023-11-22, 10:30, 4070

  Rafał Lutowski (UG)

  Zespolony niezmiennik Vasqueza

  W 1970 roku Vasquez pokazał, że każdej grupie skończonej G możemy przypisać liczbę naturalną n(G) o następującej własności: każda płaska rozmaitość z grupą holonomii G jest totalną przestrzenią wiązki włóknistej, której włóknem jest płaski torus, a bazą ...

 • 2023-11-15, 10:30, 4070

  Daria Michalik (MIMUW)

  Projektywne granice Fraı̈ssé

  W 2006 roku T. Irwin i S. Solecki zdefiniowali pojęcie projektywnych granic Fraı̈ssé jako pojęcie dualne do injektywnych granic Fraı̈ssé w teorii modeli i stworzyli tym samym most pomiędzy logiką a teorią kontinuów. Badanie projektywych granic Fraı̈ssé w teor...

 • 2023-11-08, 10:30, 4070

  Bruno Stonek (MIMUW)

  Motywiczna teoria homotopii

  I will introduce motivic spaces, using infinity-categorical techniques. I will illustrate the power of the theory with a couple of results, then I will very quickly make the link to motivic spectra and Morel--Voevodsky's big category of motives. Some smooth varieties with torus actions admit nice Bi...

 • 2023-10-18, 10:30, 4070

  Krzysztof Ziemiański (MIM UW)

  Presnopy na kategoriach skierowanych

  W swoim odczycie opowiem jak rozwijać teorię automatów w terminach presnopów na kategoriach skierowanych oraz o związkach automatów z topologią. Pokażę również tw. Kleene dla tzw. symetrycznych automatów wielowymiarowych. ...

 • 2023-06-15, 10:15, 5820+zoom

  J. Paliga, W. Politarczyk (MIMUW)

  Monoidal structure of the Khovanov homotopy type

  Recently, Lawson, Lipshitz and Sharkar proved that the Khovanov homotopy type, that assigns to any link diagram certain object in the Spanier-Whitehead category, is functorial, i.e., maps induced by link cobordisms are invariant under isotopies. Similar results holds for pointed links. B...

 • 2023-05-25, 10:15, 5820+zoom

  Dmitry Noshchenko

  Combinatorics of knot polynomials: from cyclotomic expansions to permutohedra, and beyond

  Wspólne posiedzenie z Seminarium z Teorii Węzłów. We will review some developments in the theory of quantum knot invariants, with an emphasis on combinatorial structures from cyclotomic expansions of HOMFLY-PT polynomials and their generalizations in the context of the knot-quiver c...

 • 2023-05-18, 10:15, 5820+zoom

  Hélder Larraguível

  Who put a knot in my quiver?

  Wspólne posiedzenie z Seminarium z Teorii Węzłów. At first sight no one would imagine that computing the generating series for Donaldson-Thomas invariants (quiver series) of a symmetric quiver would yield knot invariants, but surprisingly it does! Not only that, the quiver ser...

 • 2023-05-11, 10:15, 4070+Zoom: 940 8683 4998 Password - type the number equal to rk(H^2((S^1)^{200};Z))

  Davide Gurnari (IMPAN)

  Exploring relations between knots invariants using Mapper algorithms

  Mapper-type algorithms are useful tools for revealing the shape of high dimensional data and visualising functions over them. Moreover, new versions of such algorithms that incorporate the symmetries within the data provide ways to compare various descriptors. In this presentation, I will discuss ho...

Pages