You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Cryptographic Defence Against Malicious Hardware Manufacturers

Grant holderStefan Dziembowski
Contract no.POIR.04.04.00-00-1AB0/16-00
Starting date2016-12-01
Ending date2020-08-29